Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2023.03.018

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330:620.9:351.746.1(477); JEL Q49, R11, F01
Борщевський В. В., Гошко О. Й., Стецько Я. О. Енергетична безпека регіонів України в контексті підвищення резилентності їх економіки в умовах глобальних коливань. Регіональна економіка. 2023. №3(109). С. 18-27. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-3-2
Літер.: 16

АвториБорщевський Віктор Валентинович

доктор економічних наук, доцент

провідний науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; завідувач кафедри державного управління, ЗВО "Український католицький університет"

Контакти: borshchevsky@ukr.net

Сторінки:Гошко Ольга Йосифівна

керівник проєктів та програм, Школа публічного управління, ЗВО "Український католицький університет"

Контакти: ohoshko@ucu.edu.ua

Сторінки:Стецько Ярослав Олегович

аспірант відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: yaroslavstetsko99@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Війна та її наслідки актуалізували безпекові виклики в енергетичному секторі для більшості регіонів країни. Це вимагає від регіональних органів влади вжиття дієвих заходів, спрямованих на посилення рівня енергетичної безпеки регіонів. Актуальність цього завдання зростає і в контексті посилення сучасних викликів глобалізації, спричинених російською військовою агресію проти України. Передусім це стосується посилення глобальних коливань на міжнародних ринках енергетичних ресурсів. Для більшості регіонів України набуває особливо важливого значення посилення власної енергонезалежності на основі впровадження відновлюваної енергетики та підвищення ефективності використання альтернативних видів палива, ураховуючи наявний природно-ресурсний потенціал. Водночас доцільно здійснювати розукрупнення та просторову деконцентрацію об’єктів енергетики з одночасним посиленням їхнього фізичного захисту та залученням інвестицій в їхню технологічну модернізацію. Підвищенню рівня енергетичної безпеки кожного регіону також сприятиме зростання енергоефективності регіональної економіки та ЖКГ, а також зниження рівня енергоспоживання бюджетними установами. Для цього мають упроваджуватися енергоощадні технології та відбуватися послідовний перехід до ринкових цін на енергоресурси.

Ключові слова:

енергетика, енергетична безпека, енергоефективність, економіка регіонів, глобальні виклики, глобальні коливання

Посилання

  
 1. Болтян О. Тільки початок. Глобальні ризики для світової економіки. ZN.ua: сайт. 29.04.2023. URL: https://zn.ua/ukr/macroeconomics/tilki-pochatok-hlobalni-riziki-dlja-svitovoji-ekonomiki.html
 2. Державна програма енергоефективності до 2027 року має бути якнайшвидше прийнята для запуску масштабної енергомодернізації України. Вишгородська районна державна адміністрація: сайт. 2021. URL: https://vysh.gov.ua/derzhavna-programa-energoefektyvnosti-do-2027-roku-maye-buty-yaknajshvydshe-pryjnyata-dlya-zapusku-masshtabnoyi-energomodernizatsiyi-ukrayiny
 3. Дзьоба О. Про деякі аспекти оцінювання енергетичної безпеки з урахуванням ризиків суб’єктів паливно-енергетичного комплексу. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2016. № 1(13). С. 36-40.
 4. Суходоля О. М., Харазішвілі Ю. М., Бобро Д. Г., Сменковський А. Ю., Рябцев Г. Л., Завгородня С. П. Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування: аналіт. доп. / ред. О. М. Суходоля. Київ: НІСД, 2020. 178 c. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-12/sukhodolia_energy_security_sayt-1.pdf
 5. Жупанин А. Відновлення на чистій енергії: як має змінитися енергосистема України. Європейська правда: сайт. 10.07.2023. URL: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2023/07/10/7165404
 6. Захарченко В. І., Акулюшина М. О. Аналіз енергетичної безпеки регіону. Економіка: реалії часу. 2012. № 1(2). С. 147-150. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2012/No1/147-150.pdf
 7. Ільченко Л. Ще в одній області починають будувати електромережі за міжнародними стандартами. Економічна правда: сайт. 10.07.2023. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2023/07/10/702062
 8. Камбур О. Л. Удосконалення механізму державної підтримки енергозбереження в сучасних умовах. Механізм регулювання економіки. 2015. № 3. С. 47-57.
 9. Конев В. Термомодернізація під виття сирен. ZN.ua: сайт. 28.04.2023. URL: https://zn.ua/ukr/reforms/termomodernizatsija-pid-vittja-siren.html
 10. Купчак В. Р., Павлова О. М., Павлов К. В., Лагодієнко В. В. Формування та регулювання регіональних енергетичних систем: теорія, методологія та практика: монографія. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. 346 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/268924998.pdf
 11. Маскалевич І. Підвищення цін на електроенергію та віялові відключення в червні. ZN.ua: сайт. 4.05.2023. URL: https://zn.ua/ukr/energetics/pidvishchennja-tsin-na-elektroenerhiju-ta-vijalovi-vidkljuchennja-v-chervni.html
 12. Маскалевич І. Удари по енергосистемі України: чому у Путіна не вийде. ZN.ua: сайт. 24.12.2022. URL: https://zn.ua/ukr/economic-security/udari-po-enerhosistemi-ukrajini-chomu-putin-ne-vijde.html
 13. Сохань І. В., Скрипник О. А., Скрипник Д. М. Енергодостатність, енергонезалежність, енергозбереження та енергетичний патріотизм – чотири кити розвитку територіальних громад. Ефективна економіка. 2021. № 1. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.1.15
 14. Стійкість, декарбонізація, енергетична безпека, відповідність потребам економічного розвитку та євроінтеграційному курсу – аспекти формування нової енергетики України. Урядовий портал: сайт. 7.02.2023. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/stiikist-dekarbonizatsiia-enerhetychna-bezpeka-vidpovidnist-potrebam-ekonomichnoho-rozvytku-ta-ievrointehratsiinomu-kursu-aspekty-formuvannia-novoi-enerhetyky-ukrainy
 15. Ткаченко С. В. Енергетична безпека України в умовах глобалізації світової економіки. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України: сайт. 2011. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/64788/31-Tkachenko.pdf?sequence=1
 16. Шпильова В. О., Андрушкевич Н. В. Вплив енергетичної безпеки на соціально-економічний розвиток регіонів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 14. С. 688-691. URL: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/139.pdf The impact of energy security on socio-economic development of regions


Веб-майстер П. Попадюк