Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Данилишин Богдан МихайловичДанилишин Богдан Михайлович

доктор економічних наук, професор, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України

директор, професор кафедри регіоналістики і туризму, факультет управлiння персоналом та маркетингу, Науково-дослідний інститут регіоналістики, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Контакти: bm65@online.ua

Сторінки:СпівавториПилипів Віталій ВолодимировичПублікаціїРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.244.47[339.923:061.1ЄС](477).JELH23,H77,O52
Данилишин Б. М. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України / Б. М. Данилишин, В. В. Пилипів // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 5-11.

Літер.: 6


Розкрито особливості процесів формування базових одиниць адміністративно-територіального устрою у країнах-членах ЄС. Досліджено процеси пошуку оптимальної форми забезпечення функцій місцевого самоврядування. Визначено закономірності посилення субнаціональних рівнів управління за різними схемами. Розкрито ключові аспекти практичного досвіду об’єднання і посилення локального рівня управління у північноєвропейських та окремих постсоціалістичних центрально- та східноєвропейських країнах. Визначено перспективи реалізації широкого спектру повноважень місцевими органами самоврядування через механізми міжмуніципального співробітництва. Досліджено особливості адміністративно-територіальних перетворень у країнах-членах ЄС, які призвели до посилення різних субнаціональних рівнів – локального та регіонального. Розглянуто регіональний розвиток як об’єкт регіонального, національного та наднаціонального управління. Проаналізовано динаміку обсягів фінансових ресурсів структурних фондів ЄС, які виділяються на регіональний розвиток. Здійснено порівняння принципів фінансування регіонального розвитку Європейського фонду регіонального розвитку та Державного фонду регіонального розвитку України. Окреслено проблемні аспекти формування української моделі фіскальної децентралізації. 
децентралізація, місцеві фінанси країн-членів ЄС, місцеве самоврядування, укрупнення адміністративно-територіальних одиниць, міжмуніципальне співробітництво ЦитуванняДанилишин Б. М., Шостак Л. Б. Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений. Київ: СОПС Украины НАНУ, 1999. 367 с. {re2018.03.029.006}

Данилишин Б. М., Пилипів В. В. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 5-11. {re2018.03.062.004}

Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій / ред. Б. М. Данилишин. Київ: Нічлава, 2006. 704 с. {re2018.03.062.010}

Данилишин Б. М. Як Україні повернутися в клуб промислово розвинених країн. Дзеркало тижня. 1 грудня 2017 р. № 46. {re2019.01.056.001}

Данилишин Б. М., Снігова О. Ю. Формування моделі економічного розвитку Донбасу в умовах становлення нової регіональної політики: монографія. К.: Вид-во «Політехніка» КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 208 с. {re2019.04.169.001}


Веб-майстер П. Попадюк