Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Долішній Мар'ян ІвановичДолішній Мар'ян Іванович

доктор економічних наук, професор, академік НАН України

екс-директор, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Сторінки:ЦитуванняДолішній М. І. Стратегічні фактори глобальної конкуренції і механізми забезпечення конкурентоспроможності регіонів / М. І. Долішній, П. Ю. Бєлєнький, Н. І. Гомольська // Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики : монографія. – Харків: ІНЖЕК, 2006. – 248 с. – С. 9-31. {re2017.01.063.004}

Долішній М. І., Мошенець О. Ринкові механізми регіонального управління // Регіональна економіка. 2001. № 1. С. 7-17. {re2018.02.015.001}

Долішній М. І. Роль стратегії соціально-економічного розвитку областей у реалізації сталого розвитку України. Соціально-економічні дослідження в перехідний період: зб. наук. пр. 2002. Вип. 5(36). Регіональна політика сталого розвитку: принципи формування, механізми реалізації. С. 3-11. {re2018.03.029.007}

Кравців В. С. Поняття та зміст регіональної екологічної політики // Регіональна політика: методологія, методи, практика / ред. М. І. Долішній. Львів, 2001. C. 94-102. {re2018.03.062.008}


Веб-майстер П. Попадюк