Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   

Науково-практичний журнал "Регіональна економіка" засновано у 1996 р.

ISSN 1562–0905


Науково-практичний журнал «Регіональна економіка» є одним з провідних рецензованих наукових журналів в Україні з актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку, який публікується 4 рази на рік. У ньому висвітлюється широке коло питань, пов’язаних з економічними дослідженнями у сферах:

  • формування та реалізації регіональної політики та територіального розвитку;
  • соціально-економічних диспропорцій розвитку територій, формування механізмів їх нівелювання;
  • просторової організації соціально-економічних систем та просторових форм економічної діяльності;
  • функціонування міст та агломерацій, сталого розвитку гірських та сільських територій;
  • міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
  • природокористування та регіональної екологічної політики;
  • фінансово-інвестиційних та інноваційних процесів на локальному рівні.


Засновники журналу:


Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки.

Журнал «Регіональна економіка» включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, Польща – з 2012 року.

Бібліометричний профіль журналу у Google Scholar.

За 22-річну історію існування журналу вийшло з друку 86 номерів, в яких опублікували свої статті численні автори - науковці, викладачі, аспіранти у різних галузях регіональної економіки.

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Сторінка підписки журналу «Регіональна економіка».
Веб-майстер П. Попадюк