Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Про журнал

Науково-практичний журнал "Регіональна економіка" засновано у 1996 р.

ISSN 1562–0905

Засновники журналу:


Науково-практичний журнал «Регіональна економіка» – це фахове науково-практичне видання, у якому висвітлюються такі теоретичні та прикладні питання:

  • формування та реалізації регіональної політики та територіального розвитку;
  • соціально-економічних диспропорцій розвитку територій, формування механізмів їх нівелювання;
  • просторової організації соціально-економічних систем і просторових форм економічної діяльності;
  • функціонування міст та агломерацій, сталого розвитку гірських і сільських територій;
  • міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
  • природокористування та регіональної екологічної політики;
  • фінансово-інвестиційних та інноваційних процесів на локальному рівні.

У журналі подаються офіційні матеріали, повідомлення, рецензії, що надають ученим, дослідникам, представникам органів влади та фахівцям-практикам можливість викладати результати своїх наукових досліджень і практичного досвіду.


Видавець журналу:

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

Головний редактор – доктор економічних наук, професор Кравців Василь Степанович


У журналі «Регіональна економіка» друкуються статті, що були попередньо розглянуті й оцінені редакційною колегією та успішно пройшли етап рецензування.

Визначальними критеріями відбору статей до друку в журналі є: інноваційність, наукова новизна, актуальність і практичне значення.

Редакційна колегія науково-практичного журналу «Регіональна економіка» запрошує до співпраці вітчизняних авторів (науковців і практиків), а також авторів із зарубіжних країн, які у своїх дослідженнях розглядають проблеми розвитку регіонів. Редакція прагне до того, щоб журнал становив інтерес для широкого кола читачів.


Журнал визнаний науковим фаховим виданням України категорії Б наказами МОН України № 886 від 02.07.2020 р. (спеціальності - 051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 242, 281, 292) та № 1188 від 24.09.2020 р. (спеціальності - 052, 256), у якому можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки.

Журнал «Регіональна економіка» включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, Польща – з 2012 року.

Бібліометричний профіль журналу у Google Scholar.

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Сторінка журналу на сайті Наукової електронної бібліотеки періодичних видань НАН України.

Сторінка підписки журналу «Регіональна економіка».


Періодичність: 4 випуски на рік (щоквартально).

Мови видання: українська, англійська, російська


Склад редакційної колегії тут

Вимоги до статей тут

Вимоги до оформлення бібліографічного опису тут

Умови публікації тут

Контактні дані тут


Редакція журналу:

Попадинець Н.М., Казанцева Л.І., Соловей Л.С., Попадюк П.С.


Веб-майстер П. Попадюк