Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Редакційна колегія

Редколегія журналу РЕ

Кравців Василь Степанович

(головний редактор)

доктор економічних наук, професор

директор ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail kravciv@ukr.net


Мельник Мар'яна Іванівна

(заступник головного редактора)

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу просторового розвитку ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail mar.melnyk@gmail.com


Попадинець Назарій Миколайович

(відповідальний секретар)

доктор економічних наук, старший дослідник

старший науковий співробітник ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail popadynets.n@gmail.com


Алєксєєв Ігор Валентинович

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»

E-mail alexeev@lp.edu.ua, igor@finance.lviv.ua


Біль Мар'яна Михайлівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"»

E-mail bmm1983@gmail.com


Борщевський Віктор Валентинович

доктор економічних наук, доцент

завідувач кафедри державного управління Українського католицького університету

E-mail borshchevsky@ukr.net


Васильців Тарас Григорович

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail tgvas77@ukr.net


Возняк Галина Василівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail gvoznyak@gmail.com


Войцілас Дан Маріус (Румунія)

доктор

старший науковий співробітник Інституту аграрної економіки Румунської академії наук, доцент Університету "Гіперіон" в Бухаресті

E-mail dmvoici@yahoo.com; dan.voicilas@cdep.ro


Ґжебик Маріола (Польща)

доктор, доцент

професор кафедри економіки і менеджменту економічного факультету Жешувського університету

E-mail mgrzebyk6@gmail.com

Данилишин Богдан Михайлович

доктор економічних наук, професор, академік НАН України

завідувач кафедри регіоналістики і туризму Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

E-mail kaf_re@ukr.net, kre@kneu.edu.ua


Дейнека Анатолій Михайлович

доктор економічних наук, професор

начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства

E-mail kaf_re@ukr.net, kre@kneu.edu.ua


Іщук Світлана Олексіївна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу проблем реального сектору економіки регіонів ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail iso.ird@ukr.net


Колодійчук Ірина Анатоліївна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail ira1166@ukr.net


Корцеллі-Олейнічак Єва Кароліна (Польща)

доктор географічних наук

професор відділу географії міст та населення Інституту географії та просторової організації ПАН

E-mail eko@twarda.pan.pl


Кузьмін Олег Євгенович

доктор економічних наук, професор

директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

E-mail okuzmin@lp.edu.ua


Макарова Олена Володимирівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник,
член-кореспондент НАН України

заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу досліджень людського розвитку Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України

E-mail demography@idss.org.ua


Максимчук Максим Віталійович

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail regionmak@i.ua


Маршал Тадеуш (Польща)

доктор географічних наук, професор

декан факультету географічних наук Лодзького університету

E-mail dziekan@geo.uni.lodz.pl


Мокій Анатолій Іванович

доктор економічних наук, професор

провідний науковий співробітник відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

E-mail amokiy320@ukr.net


Панухник Олена Віталіївна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

E-mail panukhnyk@gmail.com


Пензес Янош (Угорщина)

доктор

доцент кафедри соціальної географії та планування регіонального розвитку факультету науки і техніки Університету Дебрецена
Пилипів Надія Іванівна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

E-mail npylypiv@gmail.com


Риндзак Ольга Тадеївна

доктор економічних наук

старший науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail olichkar@yahoo.com


Садова Уляна Ярославівна

доктор економічних наук, професор

професор кафедри теоретичної і прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка»

E-mail sadlu2004@gmail.com


Седлакова Івета (Словаччина)

доктор

доцент кафедри економіки, менеджменту та маркетингу Вищої школи міжнародного бізнесу ISM Словаччина Пряшів
Семів Любов Казимирівна

доктор економічних наук, професор

професор кафедри економіки та управління персоналом Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»

E-mail semivlk@rambler.ru


Сторонянська Ірина Зеновіївна

доктор економічних наук, професор

заступник директора з наукової роботи ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail istoron@i.ua, ird_kozoriz@i.ua


Федан Роман (Польща)

доктор економічних наук, професор

професор Державної вищої технічно-економічної школи ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав)

E-mail zim@pwste.edu.pl


Чан Лінчао (Китай)

доктор

директор центру підвищення продуктивності провінції Хенань Сіаньського університету Цзяотун

E-mail


Шульц Світлана Леонідівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу регіональної економічної політики ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail swetshul@i.ua


Якубів Валентина Михайлівна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

E-mail yakubiv.valentyna@gmail.com


Світлий значок SCOPUS вказує на відсутність профіля в ньому.

Редколегія журналу до 2018 р.

Редколегія журналу в 2019 р.


Веб-майстер П. Попадюк