Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   



Редакційна колегія

 Редколегія журналу РЕ

Кравців Василь Степанович

(головний редактор)

доктор економічних наук, професор

директор ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail kravciv@ukr.net

1 12/596 9/282

Мельник Мар'яна Іванівна

(заступник головного редактора)

доктор економічних наук, професор

завідувач сектору просторового розвитку відділу регіональної економічної політики ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail mar.melnyk@gmail.com

2 10/339 8/218

Попадинець Назарій Миколайович

(відповідальний секретар)

кандидат економічних наук

науковий співробітник ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail popadynets.n@gmail.com

3 5/89 5/84

Алєксєєв Ігор Валентинович

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»

E-mail alexeev@lp.edu.ua, igor@finance.lviv.ua

3 12/410 8/219

Амоша Олександр Іванович

доктор економічних наук, професор, академік НАН України

директор Інституту економіки промисловості НАН України

E-mail amocha@nas.gov.ua, economy_2008@ukr.net

1 25/2594 16/1160

Асаул Анатолій Миколайович (Росія)

доктор економічних наук, професор

професор Санкт-Петербурзького архітектурно-будівельного університету

E-mail asaul@yandex.ru, asaul@asaul.rudex.ru

4

Борщевський Віктор Валентинович

доктор економічних наук, доцент

завідувач відділу розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail borshchevsky@ukr.net

1 6/164 5/94

Буркинський Борис Володимирович

доктор економічних наук, професор, академік НАН України

директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

E-mail burkinskij@nas.gov.ua

1 19/1423 13/684

Вовканич Степан Йосипович

доктор економічних наук, професор

провідний науковий співробітник відділу регіональної економічної політики ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail lsvovkanych@gmail.com

12/558 7/203

Войцілас Дан Маріус (Румунія)

доктор

старший науковий співробітник Інституту аграрної економіки Румунської академії наук, доцент Університету "Гіперіон" в Бухаресті

E-mail dmvoici@yahoo.com; dan.voicilas@cdep.ro

1 5/94 4/62

Галиця Ігор Олександрович

доктор економічних наук, професор

головний науковий співробітник відділу конкурентної політики та прогнозування промислового потенціалу ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

E-mail igalica@ukr.net

11/468 7/214

Геєць Валерій Михайлович

доктор економічних наук, професор, академік НАН України

директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

E-mail gvm@ief.org.ua, heyets@nas.gov.ua

2 46/12982 35/6661

Данилишин Богдан Михайлович

доктор економічних наук, професор, академік НАН України

професор кафедри регіональної економіки і туризму, директор Науково-дослідного інституту регіоналістики Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

E-mail kaf_re@ukr.net, kre@kneu.edu.ua

1 34/3487 22/1425

Данилюк Микола Олексійович

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри економіки підприємства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

E-mail econpid@nung.edu.ua, econpid@mail.ru

8/301 6/156

Діну Васіле (Румунія)

доктор

професор кафедри бізнесу та якості товарознавства Бухарестського університету економічних досліджень

E-mail dinu_cbz@yahoo.com

53 11/482 9/329

Загорський Володимир Степанович

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України

директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

E-mail director_lridu@ukr.net


Іщук Світлана Олексіївна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail iso.ird@ukr.net

7/322 7/184

Кизим Микола Олександрович

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України

директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України

E-mail x_river@mail.ru, n.kyzym@mail.ru, ndc_ipr@ukr.netu

28/3288 21/2043

Кузмішин Петер (Словаччина)

доктор економічних наук, доцент

професор кафедри економічної теорії Технічного університету в Кошице

E-mail peter.kuzmisin@tuke.sk

9

Кузьмін Олег Євгенович

доктор економічних наук, професор

директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

E-mail okuzmin@lp.edu.ua

16 21/2999 17/1624

Лібанова Елла Марленівна

доктор економічних наук, професор, академік НАН України

директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

E-mail libanova@nas.gov.ua

1 41/7990 33/4272

Мальський Маркіян Зиновійович

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету ім. Івана Франка

E-mail markian.malskyy@arzinger.ua, tfp_inpp@lp.edu.ua, tfp2012@mail.ru


Марков Андрій Вікторович (Білорусь)

доктор економічних наук, професор

директор Інституту економіки НАН Білорусі

E-mail priem@ipp.by, ipp@ipp.by


Маршал Тадеуш (Польща)

доктор географічних наук, професор

декан факультету географічних наук Лодзького університету

E-mail dziekan@geo.uni.lodz.pl

4

Мікловда Василь Петрович

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України

завідувач кафедри економіки підприємства Ужгородського національного університету

E-mail svitlana@gd.uzhgorod.ua

9/227 6/124

Мікула Надія Анатоліївна

доктор економічних наук, професор

директор Інституту транскордонного співробітництва та європейської інтеграції (м. Львів)

E-mail miknad@ukr.net

13/1313 11/786

Мокій Анатолій Іванович

доктор економічних наук, професор

проректор з міжнародних зв’язків та стратегічного розвитку Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

E-mail amokiy320@ukr.net


Писаренко Світлана Марківна

доктор географічних наук, професор

провідний науковий співробітник відділу регіональної економічної політики ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail prosvetka@mail.ru


Руденко Леонід Григорович

доктор географічних наук, професор, академік НАН України

директор Інституту географії НАН України

E-mail geo-ins@kiev.ldс.net, l.g.rudenko@rambler.ru

7 13/567 8/280

Садова Уляна Ярославівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail sadlu2004@gmail.com

9/631 7/265

Семів Любов Казимирівна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри економіки та управління персоналом Львівського інституту Університету банківської справи

E-mail semivlk@rambler.ru

3 10/507 8/226

Слав'юк Ростислав Анатолійович

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри банківської справи Львівського інституту Університету банківської справи

E-mail slavyuk@mail.ru, slav@lbi.wubn.net

1 8/447 6/211

Слюсарж Гжегож (Польща)

доктор економічних наук, професор

професор кафедри економічної політики Жешувського університету

E-mail gslusarz@univ.rzeszow.pl


Смовженко Тамара Степанівна

доктор економічних наук, професор

ректор Університету банківської справи Національного банку України

E-mail ubs@ubs.gov.ua

13/514 9/253

Сторонянська Ірина Зеновіївна

доктор економічних наук, професор

заступник директора з наукової роботи ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail istoron@i.ua, ird_kozoriz@i.ua

3 11/603 10/347

Туниця Юрій Юрійович

доктор економічних наук, професор, академік НАН України

ректор Національного лісотехнічного університету України (м. Львів)

E-mail nltu@ukr.net

8/318 6/141

Федан Роман (Польща)

доктор економічних наук, професор

професор Державної вищої технічно-економічної школи ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав)

E-mail zim@pwste.edu.pl


Шаблій Олег Іванович

доктор географічних наук, професор

завідувач кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка

E-mail shabliy@lviv.franko.ua


Шульц Світлана Леонідівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу регіональної економічної політики ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail swetshul@i.ua

8/354 6/162

Рейтинг Google Scolar (індекс Хірша та кількість цитувань в загальному та за останні 5 років) та кількість публікацій в SCOPUS вказано станом на 06.04.2018 р. Світлий значок вказує на відсутність профіля в SCOPUS чи в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.


Веб-майстер П. Попадюк