Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Редакційна колегія

 Редколегія журналу РЕ

Кравців Василь Степанович

(головний редактор)

доктор економічних наук, професор

директор ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail kravciv@ukr.net

3 14/722 9/349

Мельник Мар'яна Іванівна

(заступник головного редактора)

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу просторового розвитку ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail mar.melnyk@gmail.com

3 12/540 9/324

Попадинець Назарій Миколайович

(відповідальний секретар)

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail popadynets.n@gmail.com

6 6/115 5/106

Алєксєєв Ігор Валентинович

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»

E-mail alexeev@lp.edu.ua, igor@finance.lviv.ua

3 12/447 8/217

Борщевський Віктор Валентинович

доктор економічних наук, доцент

завідувач кафедри державного управління Українського католицького університету

E-mail borshchevsky@ukr.net

1 8/220 5/121

Васильців Тарас Григорович

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail tgvas77@ukr.net

6 11/930 10/707

Вовканич Степан Йосипович

доктор економічних наук, професор

провідний науковий співробітник відділу регіональної економічної політики ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail lsvovkanych@gmail.com

13/622 8/228

Возняк Галина Василівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail gvoznyak@gmail.com

4 13/609 10/416

Войцілас Дан Маріус (Румунія)

доктор

старший науковий співробітник Інституту аграрної економіки Румунської академії наук, доцент Університету "Гіперіон" в Бухаресті

E-mail dmvoici@yahoo.com; dan.voicilas@cdep.ro

1 5/114 4/68

Ґжебик Маріола (Польща)

доктор, доцент

професор кафедри економіки і менеджменту економічного факультету Жешувського університету

E-mail mgrzebyk6@gmail.com

8

Данилишин Богдан Михайлович

доктор економічних наук, професор, академік НАН України

завідувач кафедри регіоналістики і туризму Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

E-mail kaf_re@ukr.net, kre@kneu.edu.ua

1 36/3946 20/1508

Дейнека Анатолій Михайлович

доктор економічних наук, професор

начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства

E-mail kaf_re@ukr.net, kre@kneu.edu.ua

1

Іщук Світлана Олексіївна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу проблем реального сектору економіки регіонів ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail iso.ird@ukr.net

8/371 8/213

Корцеллі-Олейнічак Єва Кароліна (Польща)

доктор географічних наук

професор відділу географії міст та населення Інституту географії та просторової організації ПАН

E-mail eko@twarda.pan.pl

16

Кузьмін Олег Євгенович

доктор економічних наук, професор

директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

E-mail okuzmin@lp.edu.ua

20 24/3247 19/1613

Макарова Олена Володимирівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник,
член-кореспондент НАН України

заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу досліджень людського розвитку Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України

E-mail demography@idss.org.ua

28/3936 25/2403

Максимчук Максим Віталійович

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail regionmak@i.ua

6/73 4/49

Маршал Тадеуш (Польща)

доктор географічних наук, професор

декан факультету географічних наук Лодзького університету

E-mail dziekan@geo.uni.lodz.pl

4

Мокій Анатолій Іванович

доктор економічних наук, професор

провідний науковий співробітник відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

E-mail amokiy320@ukr.net

1

Панухник Олена Віталіївна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

E-mail panukhnyk@gmail.com

6 7/172 5/110

Пензес Янош (Угорщина)

доктор

доцент кафедри соціальної географії та планування регіонального розвитку факультету науки і техніки Університету Дебрецена

20 10/395 9/325Пилипів Надія Іванівна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки економічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

E-mail npylypiv@gmail.com

4/110 4/67

Садова Уляна Ярославівна

доктор економічних наук, професор

професор кафедри теоретичної і прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка»

E-mail sadlu2004@gmail.com

1 10/733 7/290

Седлакова Івета (Словаччина)

доктор

доцент кафедри економіки, менеджменту та маркетингу Вищої школи міжнародного бізнесу ISM Словаччина Пряшів

1Семів Любов Казимирівна

доктор економічних наук, професор

професор кафедри економіки та управління персоналом Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»

E-mail semivlk@rambler.ru

3 11/572 8/256

Сторонянська Ірина Зеновіївна

доктор економічних наук, професор

заступник директора з наукової роботи ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail istoron@i.ua, ird_kozoriz@i.ua

4 15/817 11/504

Федан Роман (Польща)

доктор економічних наук, професор

професор Державної вищої технічно-економічної школи ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав)

E-mail zim@pwste.edu.pl


Чан Лінчао (Китай)

доктор

директор центру підвищення продуктивності провінції Хенань Сіаньського університету Цзяотун

E-mail


Шульц Світлана Леонідівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу регіональної економічної політики ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"

E-mail swetshul@i.ua

2 8/354 6/162

Якубів Валентина Михайлівна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

E-mail yakubiv.valentyna@gmail.com

8 7/132 6/99

Рейтинг Google Scolar (індекс Хірша та кількість цитувань в загальному та за останні 5 років) та кількість публікацій в SCOPUS вказано станом на 17.10.2019 р. Світлий значок SCOPUS вказує на відсутність профіля в ньому.

Редколегія журналу до 2018 р.


Веб-майстер П. Попадюк