Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2008.03.023

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 331.3:316:330.101.541
Мішенін Є. В. Принципи макроекономічної оцінки соціального капіталу / Є. В. Мішенін, Н. В. Олійник // Регіональна економіка. – 2008. – №3(49). – С. 23-30.
Літер.: 16

Автори

Анотація

Запропоновано методичні підходи до здійснення якісної оцінки соціального капіталу на макроекономічному рівні, що базуються на основі визначення комплексних індексів соціального капіталу. Запропоновані підходи до оцінки рівня соціального капіталу дозволили виявити та врахувати найбільш суттєві стимулюючі та дестимулюючі індикатори, що розкривають сутнісно-змістовну основу соціального капіталу, а також визначити ступінь їх впливу на загальний рівень соціального капіталу в країні. Представлено порівняльну оцінку рівня соціального капіталу досліджуваних країн та визначено залежність їх економічного розвитку від рівня соціального капіталу за допомогою проведення кореляційно-регресійного аналізу, що підтверджує причинно-наслідковий зв’язок та вплив накопиченого в країні соціального капіталу на її економічний розвиток.

Ключові слова:

соціальний капітал, кореляційно-регресійний аналіз, дестимулюючі індикатори, стимулюючі індикатори


Веб-майстер П. Попадюк