Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2008.04.015

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Столярчук Я. М. Суперечності глобальної монополізації капіталу / Я. М. Столярчук // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 15-23.

Автори

Анотація

Досліджено ключові суперечності, котрі породжуються монополізацією капіталу на глобальній фазі світогосподарського розвитку. Доведено, що в їх основі лежить конфлікт інтересів міжнародних монополій та решти суб’єктів глобальної економічної системи, що вимагає радикальної реорганізації діючої системи інституційного забезпечення глобального економічного розвитку з метою гармонізації інтересів основних акторів міжнародних економічних відносин.

Ключові слова:

глобальна монополізація капіталу, монополістичні структури, глобальна експансія, глобальна конкуренція, нерівномірність нагромадження капіталу, злиття і поглинання, національний економічний суверенітет, міжнародний контингент найманих працівників


Веб-майстер П. Попадюк