Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2008.04.200

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Пурська І. С. Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України / І. С. Пурська // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 200-207.

Автори

Анотація

Обґрунтовано необхідність створення загальнодержавної маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України та визначено сучасний стан розвитку в’їзного туризму в країні. Детально проаналізовано основні проблеми, які стримують розвиток даного напряму туризму в регіонах країни, серед яких особливу увагу приділено таким проблемним питанням, як недостатній розвиток матеріально-технічної, транспортної та інформаційної інфраструктури вітчизняного туристичного бізнесу. На основі проведеного аналізу запропоновано альтернативний варіант маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України з одночасним урахуванням досвіду організації туристичної діяльності за кордоном. Також особлива увага приділяється зарубіжному досвіду та практиці стимулювання іноземного туризму у ХХІ ст.

Ключові слова:

іноземний (в’їзний) туризм, державна туристична політика, маркетингова стратегія, туристично-рекреаційний потенціал


Веб-майстер П. Попадюк