Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2009.02.095

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Козоріз М. А. Основні напрями підвищення рівня капіталізації і ліквідності банківських установ / М. А. Козоріз, І. М. Лис // Регіональна економіка. – 2009. – №2(52). – С. 95-102.

Автори

Анотація

Висвітлено основні проблеми розвитку банківської системи України, пов’язані з необхідністю забезпечення прозорої та стабільної діяльності банків щодо підвищення рівня їх капіталізації та підтримання ліквідності на основі вдосконалення управління ризиками та проведення консолідації банківської системи.

Ключові слова:

власний капітал, регулятивний капітал, ліквідність, капіталізація, прибуток

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Козоріз М. А. Обґрунтування напрямів підвищення капіталізації інноваційно активних підприємств України / М. А. Козоріз, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 106-113. 

Визначено основні напрями підвищення капіталізації інноваційно активних підприємств. Обґрунтовано шляхи підвищення реальної та ринкової капіталізації підприємств. Розглянуто особливості державного регулювання капіталізації інноваційно активних підприємств в Україні. Підвищувати реальну капіталізацію інноваційно активних підприємств пропонується через удосконалення фінансового управління підприємством, підвищення ефективності його господарської, інноваційної діяльності. Забезпечувати зростання ринкової капіталізації необхідно через вихід підприємств на ринки капіталу та організаційно-економічні перетворення. 
капіталізація, інноваційно активні підприємства, державне регулювання Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Заблоцький М. Б. Регіональні рівні управління і регулювання підвищення капіталізації цінних паперів / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка. – 2009. – №1(51). – С. 208-215. 

Обґрунтовуються особливості руху і схильність до капіталізації цінних паперів, формування функціонально-регіональних рівнів ринку цінних паперів. Розкриваються економічні основи механізму підвищення капіталізації цінних паперів та підходи до прогнозування зростання маси і вартості капіталу в економіці регіону. 
рух капіталу, цінні папери, капіталізація, відсоткова ставка, прибуток, фінансово-виробнича функція Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:336.781.2
Кужій Л. М. Дивідендна політика банків / Л. М. Кужій // Регіональна економіка. – 2008. – №1(47). – С. 125-130.

Літер.: 4


Розглянуто дивідендну політику, яку проводили банківські установи України в 2006 р. Проаналізовано залежність між кількістю акціонерів (юридичних і фізичних осіб), які сконцентрували у своїх руках переважну частку в статутному фонді банку, та нарахуванням і виплатою дивідендів, кількість банківських установ України, котрі нарахували та сплатили дивіденди. 
дивіденди, дивідендна політика банку, акція, нерозподілений прибуток, власний капітал банку 


Веб-майстер П. Попадюк