Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2009.03.059

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Бачуріна І. В. Плодоовочева галузь України: регіональні виклики / І. В. Бачуріна, М. П. Бутко // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 59-66.

Автори

Анотація

Розглянуто та критично проаналізовано різні підходи до досліджень регіональних проблем розвитку плодоовочевої галузі в Україні. Визначено регіональні особливості розвитку плодоовочевих ринків в Україні, обґрунтовано перспективні тенденції. Оцінено перспективи розвитку плодоовочевої галузі України за кластерною моделлю, обґрунтовано та апробовано авторську методику визначення потенційних кластерів та їх ядер. Розрахунково підтверджено авторську гіпотезу про вирішальну роль елементів збутової інфраструктури для розміщення та розвитку плодоовочевої галузі України.

Ключові слова:

регіональний підхід, овочівництво, кластер, концентрація

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Прокопович-Павлюк І. В. Розробка методології побудови багатовимірного критерію оцінки конкурентоспроможності регіону / І. В. Прокопович-Павлюк // Регіональна економіка. – 2009. – №3(53). – С. 52-58. 

Запропоновано використання багатовимірного критерію для оцінки рівня конкурентоспроможності регіонів України з використанням факторного та кластерного аналізів. Здійснено прикладне застосування розробленої моделі для регіонів України, прокласифіковано їх за рівнем конкурентоспроможності. На основі побудованої моделі визначено фактори, які мають вплив на рівні конкурентоспроможності відповідних груп регіонів. Обґрунтовано доцільність та якість проведених розрахунків. Запропоновано використання розробленої моделі для узагальнюючої оцінки рівнів конкурентоспроможності економіки регіонів. 
конкурентоспроможність регіону, кластер, функції класифікації, стратегія, модель оцінки конкурентоспроможності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кульчицька В. А. Вплив процесів концентрації друкованих засобів масової інформації на ефективність їх рекламної діяльності / В. А. Кульчицька // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 228-236. 

Розглядаються процеси концентрації друкованих засобів масової інформації. Аналізується вплив даних процесів на ефективність рекламної діяльності друкованих ЗМІ. Визначаються критерії ефективності рекламної діяльності. 
концентрація ЗМІ, ефективність, критерії ефективності, рекламна діяльність, друковані засоби масової інформації 


Веб-майстер П. Попадюк