Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2010.03.116

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Хомуляк Т. І. Критичний погляд на уніфікацію національної облікової системи згідно з вимогами міжнародних стандартів / Т. І. Хомуляк // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 116-121.

Автори

Анотація

Описано труднощі запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) у світовому масштабі та України зокрема. Виділено проблемні моменти, які виникають при розгляді національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Такі невідповідності розглянуто з погляду загальних вимог до складання звітності, структури інформації та підходів до оцінки статей, обмеженості облікових підходів і вимог до розкриття даних. Проаналізувавши з критичної точки зору розбіжності, що мають місце між МСФЗ і положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), запропоновано шляхи їх усунення з метою приведення національної облікової системи до міжнародних вимог.

Ключові слова:

міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, стандартизація


Веб-майстер П. Попадюк