Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2010.03.216

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Вовк Р. В. Моделювання регіонального співробітництва у формі коаліційної гри з нечіткими умовами / Р. В. Вовк // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 216-221.

Автори

Анотація

Запропоновано метод регіональної структуризації адміністративно-територіального устрою України з урахуванням основних соціально-економічних показників територій. Модель побудована із застосуванням теорії коаліційних ігор у формі характеристичної функції та нечітких множин. Для забезпечення можливості використання інформації різного типу пропонується застосувати лінгвістичні змінні. Оптимальна структуризація визначається ядром нечіткої коаліційної гри. Модель дозволяє отримати розподіл на економічні райони, які будуть приблизно рівноцінними учасниками національного економічного простору і відповідатимуть стандартам «номенклатури територіальних одиниць для статистичних цілей» NUTS I, що використовується у країнах Європи.

Ключові слова:

регіональна структура, коаліційна гра, нечітка множина


Веб-майстер П. Попадюк