Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2010.03.230

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Залознова Ю. С. Розвиток людського капіталу як умова підвищення конкурентоспроможності вугільної галузі / Ю. С. Залознова // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 230-236.

Автори

Анотація

Надано теоретико-методологічне обґрунтування людського капіталу як чинника конкурентоспроможності. Визначено негативні тенденції скорочення чисельності персоналу вугільної промисловості та невисокого рівня освіти працівників. Здійснено оцінку умов та можливостей розвитку людського капіталу в вугільній галузі. Визначено недоліки чинної системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації. Запропоновано шляхи підвищення інноваційної активності рівня та якості кадрового забезпечення вугільної промисловості через розробку Концепції кадрового забезпечення галузі. Заходи з її реалізації потребують збалансованості між освітньо-професійним рівнем та трудовими обов’язками, стратегіями розвитку підприємств та персоналу.

Ключові слова:

людський капітал, вугільна галузь, розвиток, професійне навчання


Веб-майстер П. Попадюк