Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2012.01.107

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:336:005
Возняк Г. В. Фінансовий потенціал реального сектора економіки регіону: підходи до формування та використання / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 107-116.
Літер.: 8

Автори

Анотація

Подано теоретичні основи формування та використання фінансового потенціалу реального сектору економіки регіону. Проаналізовано зміст поняття «фінансовий потенціал». Запропоновано авторське бачення розуміння поняття «фінансовий потенціал реального сектору економіки регіону» та його структурних елементів. Запропоновано та обґрунтовано доцільність застосування показників вартості підприємств в якості критерію ефективності використання їх фінансового потенціалу.

Ключові слова:

формування, використання, фінансовий потенціал, реальний сектор, регіон, ефективність


Веб-майстер П. Попадюк