Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2012.04.180

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.1: [37.07:005.33]: 378.1
Дмитрів А. Я. Інструменти оцінки престижності вищого навчального закладу (на прикладі дослідження ВНЗ Львівського регіону) / А. Я. Дмитрів, С. В. Корягіна // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 180-187.
Літер.: 7

Автори

Анотація

Здійснено оцінку місця фактора престижності вищого навчального закладу в процесі прийняття абітурієнтом рішення про його вибір. Запропоновано метод оцінки престижності ВНЗ на основі оцінок респондентів. Досліджено причинно-наслідкові зв’язки між вартістю навчання та набором на перший курс як основу для оцінки престижності напрямів підготовки. Обґрунтовано важливість оцінки престижності для розробки маркетингової концепції розвитку ринку послуг вищої освіти.

Ключові слова:

вища освіта, вищий навчальний заклад, престиж, маркетингові дослідження, опитування, вартість навчання, маркетингова концепція


Веб-майстер П. Попадюк