Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.01.131

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 322.144:314.18 (477.83)
Бараняк І. Є. Прогнозування тенденцій розвитку демографічних процесів у регіоні (на прикладі Львівської області) / І. Є. Бараняк // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 131-137.
Літер.: 4

Автори

Анотація

Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку демографічних процесів на Львівщині. Представлені основи теоретичної моделі прогнозування кількості населення, яка містить три взаємопов’язані блоки прогнозних показників – народжуваності, смертності, міграції. На основі зміни цих показників розраховано прогнозні тенденції до 2050 р. В результаті статистичного моделювання представлені практичні результати демографічного прогнозування, що подаються у трьох варіантах (песимістичному, середньому та оптимістичному) і можуть бути використані для формування напрямків розвитку регіональної демографічної політики.

Ключові слова:

механічний рух населення, природний рух населення, прогнозування кількості населення, демографічний процес

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322(477.83)
Ткач С. М. Оцінка рівня ефективності інвестиційної діяльності у містах та районах Львівської області / С. М. Ткач // Регіональна економіка. – 2012. – №3(65). – С. 86-95.

Літер.: 2


На основі розрахунку показників інвестовіддачі, інвестомісткості і рентабельності інвестицій здійснено типологічне групування міст та районів Львівщини за критерієм рівня ефективності інвестицій. Запропоновано шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності у районах Львівської області. 
інвестиції, ефективність, райони, інвестовіддача, інвестомісткість, рентабельність інвестицій 


Веб-майстер П. Попадюк