Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.04.071

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.322:332.144:657.412.7
Черкасова С. В. Прогнозування інвестиційного потенціалу вітчизняних недержавних пенсійних фондів / С. В. Черкасова, М. В. Сороківська // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 71-79.
Літер.: 9

Автори

Анотація

Проведено дослідження інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів в Україні, передумов та чинників його формування. Розроблено прогноз показників, що його характеризують, та здійснено оцінку перспектив зростання інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів в Україні з урахуванням особливостей посткризового періоду та потреб національної економіки. Вироблено та обґрунтовано напрями такого зростання, які спонукають недержавні пенсійні фонди до залучення додаткових пенсійних внесків і підвищення інвестиційного доходу при підтриманні належного рівня безпеки фондів та їх учасників.

Ключові слова:

інвестиційний потенціал, недержавний пенсійний фонд, прогноз, інвестиційний дохід, пенсійні внески

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.767
Сороківська М. В. Сучасний стан та перспективи інвестування страховими компаніями України / М. В. Сороківська // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 114-121.

Літер.: 15


Здійснено аналіз сучасного стану страхового ринку та тенденцій розвитку інвестування страховими компаніями України. Розроблено прогноз величини активів вітчизняних страхових компаній та їх частки у ВВП у середньостроковій перспективі. Обґрунтовано вибір оптимальних статистичних методів для отримання найбільш вірогідних, оптимістичних та песимістичних прогнозів окремих показників інвестиційної діяльності страховиків. Проведено оцінку перспектив інвестування страховими компаніями на основі сформованих прогнозів із врахуванням наслідків фінансової кризи. Запропоновано напрями розвитку вітчизняного страхового ринку за допомогою внутрішніх і зовнішніх механізмів в умовах сьогодення з метою зростання інвестиційних можливостей страховиків. 
страхова компанія, інвестування, активи, прогноз, розвиток, статистичний метод Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322
Олексюк Г. В. Сучасний стан розвитку районів Львівщини з точки зору інвестування / Г. В. Олексюк, О. В. Химич // Регіональна економіка. – 2012. – №4(66). – С. 52-60.

Літер.: 13


Розглянуто основні напрямки розвитку та види діяльності у районах Львівщини, також досліджено їх спеціалізацію та інвестиційний потенціал. Здійснено рейтингову оцінку районів Львівщини за основними показниками. Визначено, що значна частина регіонів розвивається нерівномірно. Сформовано основні фактори негативного впливу на інвестиційну активність в області. Запропоновано рекомендації щодо підвищення інвестиційної привабливості та заходи, що сприятимуть розкриттю інвестиційного потенціалу Львівської області. 
інвестиційний потенціал, розвиток районів, фактори інвестиційної привабливості, перспективні напрями діяльності, регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.7
Алєксєєв І. В. Методичні засади інтегрального оцінювання надійності недержавних пенсійних фондів в Україні / І. В. Алєксєєв, О. І. Білик // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 140-147.

Літер.: 26


Визначено суть поняття надійності недержавних пенсійних фондів та розроблено основні методичні засади оцінювання їхньої надійності. Встановлено, що дієвим способом розкриття інформації про надійність фінансових інститутів є використання рейтингів. Визначення класу надійності НПФ має стати основою для надання їм права на здійснення пенсійного забезпечення громадян на другому рівні пенсійної системи України. Для оцінювання надійності НПФ та її зміни пропонується використання системи показників, детермінованих із врахуванням якісних і кількісних параметрів, які характеризують діяльність НПФ. Побудована система комплексного оцінювання надійності НПФ дає змогу присвоєння відповідного класу та рівня надійності. 
недержавний пенсійний фонд, фінансова стійкість, фінансова надійність, інтегральне оцінювання, клас і рівень надійності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.144
Іщук С. О. Прогнозні моделі управління розвитком економіки регіону / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2011. – №4(62). – С. 21-29.

Літер.: 5


Запропоновано методичний інструментарій для моделювання прогнозних сценаріїв розвитку економіки регіону. Розраховано показники ділової активності в семи областях Західного регіону України. На основі розроблених математичних залежностей обґрунтовано цільові параметри розвитку промислового виробництва у Львівській області і визначено умови їх реалізації. 
економіка регіону, розвиток, виробництво, прогнози, інвестиції 


Веб-майстер П. Попадюк