Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.04.086

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.717
Білик О. І. Дослідження процесів диверсифікації активів у комерційних банках України / О. І. Білик, Н. П. Дребот // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 86-95.
Літер.: 17

Автори

Анотація

Досліджено сутність і характеристику диверсифікації, основні її види. Проаналізовано проблеми забезпечення гнучкого управління активами як необхідної умови зміцнення фінансової стійкості комерційного банку. Досліджена вітчизняна практика регулювання банківських активів та сформульовано пропозиції щодо його вдосконалення.

Ключові слова:

банківські ресурси, банківські активи, диверсифікація, банківські інвестиції, портфель інвестицій, банківські кредити, портфельна диверсифікація, альтернативні інвестиції

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Дребот Н. П. Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг / Н. П. Дребот, О. Р. Галько // Регіональна економіка. – 2008. – №4(50). – С. 125-131. 

Охарактеризовано основні принципи депозитної політики банку. Проаналізовано етапи формування та реалізації стратегії банку на ринку депозитних послуг відповідно до ієрархічних рівнів. Запропоновано систему комплексного обслуговування клієнта з метою оптимізації депозитної стратегії. 
банківська установа, депозитні послуги, депозитна політика, депозитна стратегія Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.7
Алєксєєв І. В. Методичні засади інтегрального оцінювання надійності недержавних пенсійних фондів в Україні / І. В. Алєксєєв, О. І. Білик // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 140-147.

Літер.: 26


Визначено суть поняття надійності недержавних пенсійних фондів та розроблено основні методичні засади оцінювання їхньої надійності. Встановлено, що дієвим способом розкриття інформації про надійність фінансових інститутів є використання рейтингів. Визначення класу надійності НПФ має стати основою для надання їм права на здійснення пенсійного забезпечення громадян на другому рівні пенсійної системи України. Для оцінювання надійності НПФ та її зміни пропонується використання системи показників, детермінованих із врахуванням якісних і кількісних параметрів, які характеризують діяльність НПФ. Побудована система комплексного оцінювання надійності НПФ дає змогу присвоєння відповідного класу та рівня надійності. 
недержавний пенсійний фонд, фінансова стійкість, фінансова надійність, інтегральне оцінювання, клас і рівень надійності Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.71:65.012.32
Біломістна І. І. Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансових ресурсів банку як економічної категорії / І. І. Біломістна // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 146-153.

Літер.: 25


Досліджено сутність дефініції «фінансові ресурси банку» на основі узагальнення теоретичних уявлень та морфологічного аналізу, що дозволило уточнити її економічний зміст за рахунок включення всіх джерел формування фінансових ресурсів (залучені, запозичені, власні кошти) та врахування їх логістичної спрямованості. 
фінансові ресурси банку, банк, морфологічний аналіз, активи, пасиви, кошти, банківські ресурси Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Ткачук В. І. Диверсифікація сільської економіки як напрям регіональної політики ЄC / В. І. Ткачук // Регіональна економіка. – 2011. – №3(61). – С. 149-158. 

Розглядається проблема диверсифікації сільської економіки країн Європейського Союзу в контексті реалізації політики регіонального розвитку. Досліджена сучасна економічна логіка європейської регіональної політики. Проаналізовано її роль у стимулюванні розвитку сільських територій та економіки. Встановлено рівень диверсифікованості економіки сільських регіонів країн ЄС. 
диверсифікація, сільська економіка, регіональна політика, ЄС Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.717 (477)
Домбровська Л. В. Регіональні диспропорції у розвитку ринку платіжних карток в Україні / Л. В. Домбровська // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 132-137.

Літер.: 2


Дана порівняльна оцінка структури емісії платіжних карток та інфраструктурного обладнання (сукупності банкоматів і терміналів) у розрізі областей України в середньому за 2008-2010 рр., що дозволило виявити регіональні диспропорції в розвитку карткового бізнесу. Розрахована додаткова потреба в інфраструктурному устаткуванні для тих областей України, в яких динаміка кількості емітованих карток випереджає зміну кількості банкоматів і терміналів. 
банки, банківська система, ринок платіжних карток, інфраструктурне обладнання, диспропорції 


Веб-майстер П. Попадюк