Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.04.117

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.336.763.3:331.556
Махонюк О. В. Міграційні облігації як інструмент неінфляційного фінансування національної економіки: приховані ризики сьогодення / О. В. Махонюк // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 117-129.
Літер.: 30

Автори

Анотація

Розглянуто загальний принцип кредитування економіки України за допомогою зовнішніх та внутрішніх запозичень. Особливу увагу приділено державному механізму фінансування економіки через облігації внутрішніх державних позик. Здійснено аналіз можливості долучення до цього інструменту нової складової – випуску міграційних облігацій. Розроблено пропозиції для якісного використання даного механізму.

Ключові слова:

облігації внутрішніх державних позик України, міграційні облігації, кредитування, НБУ, державний борг, грошові перекази

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.77:334.72
Біломістний О. М. Особливості кредитування малого бізнесу в зарубіжних країнах / О. М. Біломістний // Регіональна економіка. – 2013. – №1(67). – С. 171-177.

Літер.: 12


Досліджено досвід розвинених країн щодо становлення, розвитку та функціонування кредитування малого бізнесу. Також, систематизовано відмінності зарубіжного досвіду кредитування малого бізнесу на основі визначення змістовності різних моделей кредитування: американської, європейської, японської та постсоціалістичної. 
кредитування, малий бізнес, банк, держава, фінансова підтримка Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ 

Розглянуто вплив економічної кризи на міжнародну трудову міграцію молдавського населення. Проаналізовано сучасні тенденції скорочення чисельності трудових мігрантів, його головні причини, наслідки міграційної політики країн призначення молдавських трудових мігрантів. Вказано роль грошових переказів від молдавських трудових мігрантів в економіці країни, їх вплив на бідність і соціальну структуру Молдови. З урахуванням погіршення ситуації на ринку праці в Республіці Молдова визначено можливі дії людей у випадку втрати роботи, в т.ч. намір мати чи почати власний бізнес у колишніх трудових мігрантів. 
економічна криза, міжнародна трудова міграція, грошові перекази, ринок праці Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 336.27
Слав'юк Н. Р. Особливості дефолтів за суверенними зобов'язаннями країн світу / Н. Р. Слав'юк // Регіональна економіка. – 2012. – №1(63). – С. 170-175.

Літер.: 8


Розглянуто сутність та історію дефолтів суверенних зобов’язань держав. Проаналізовано сучасні дослідження науковців щодо оцінки фінансових наслідків дефолтів для економік країн світу. Оцінено сучасний стан державної заборгованості уряду Греції. 
дефолт, державний борг, платоспроможність уряду, вартість суверенних облігацій, кредитні рейтинги, реструктуризація державної заборгованості Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.55:330.342.146(477)
Малиновська О. А. Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-економічний розвиток України / О. А. Малиновська // Регіональна економіка. – 2013. – №3(69). – С. 82-93.

Літер.: 20


Аналізуються чинники, що характеризують соціальну і економічну сутність та місце міграційного капіталу на міжнародних ринках праці, з’ясовуються особливості формування міграційного капіталу в Україні, його особливе значення в кризовий період. Розкривається роль переказів українських трудових мігрантів та їх вплив на соціально-економічний розвиток господарського комплексу держави. 
трудова міграція, міжнародні ринки праці, міграційні потоки, міграційний капітал, приватні трансферти 


Веб-майстер П. Попадюк