Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2013.04.157

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.48
Стеченко Д. М. Наукові аспекти удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Регіональна економіка. – 2013. – №4(70). – С. 157-166.
Літер.: 17

Автори

Анотація

Сформульовано визначення організаційно-економічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг. Визначено практичні завдання його реалізації. Обґрунтована доцільність впровадження нормативів забезпеченості територій об’єктами рекреаційно-туристичної інфраструктури. Визначено основні напрями розробки містобудівних нормативів для потреб рекреаційно-туристичної сфери. Розкрито основні функції організаційно-економічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг та методи їх реалізації.

Ключові слова:

організаційно-економічний механізм, рекреаційно-туристичні послуги, функції організаційно-економічного механізму, нормативи забезпеченості об’єктами інфраструктури

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Стеченко Д. М. Алгоритм визначення стратегічних цілей розвитку регіональної рекреаційно-туристичної системи / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Регіональна економіка. – 2010. – №1(55). – С. 24-31. 

Запропоновано багаторівневу модель формування стратегії еколого-економічного розвитку регіональної рекреаційно-туристичної системи. На першому рівні обґрунтовується місце рекреаційно-туристичної сфери в економіці регіону. Узагальнено визначення терміна «стратегія», надано авторське тлумачення. Побудовано «дерево цілей» стратегії еколого-економічного розвитку регіональної рекреаційно-туристичної системи. Проведено ранжування стратегічних цілей для різних типів адміністративних районів Чернігівської області. 
стратегія еколого-економічного розвитку, регіональна рекреаційно-туристична система, ранжування, стратегічні цілі Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Кушнірецька О. В. Теоретичні підходи до визначення суті організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону / О. В. Кушнірецька, О. М. Демидюк // Регіональна економіка. – 2010. – №3(57). – С. 63-70. 

Розглянуто концептуальні основи та теоретичні підходи до визначення суті організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону, проаналізовано суть та трактування таких категоріальних складових організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону, як механізм управління, важелі управління, цілі регіонального розвитку. Розглянуто системний та функціональний підходи до визначення змісту організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону; окреслена характеристика та здійснена класифікація цілей соціально-економічного розвитку регіону. 
регіон, управління, механізм, організаційно-економічний механізм, цілі регіонального розвитку Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.48(477):658.012
Литвин І. В. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні / І. В. Литвин, М. О. Нек // Регіональна економіка. – 2013. – №2(68). – С. 81-88.

Літер.: 15


Розкрито сутність та основні види сільського зеленого туризму, досліджено історію появи послуг зеленого туризму, розкрито інформацію щодо популярності зеленого туризму в окремих регіонах України та за кордоном. На прикладі туристичних організацій Львівської області розглянуті основні проблеми розвитку сільського зеленого туризму, що згруповані у три блоки. Запропоновано використовувати кластерну модель надання послуг сільського зеленого туризму як один із дієвих способів вирішення існуючих проблем та сприяння розвитку сільських територій. 
сільський зелений туризм, агротуризм, екотуризм, туристичний кластер 


Веб-майстер П. Попадюк