Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2016.01.178

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 334.001.3+658.14/.17;JELЕ29,G32,K39,М20
Пасінович І. І. Проблема правової ідентифікації суб’єктів господарювання та їх фінансової діяльності / І. І. Пасінович, Л. В. Іванець // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 178-187.
Літер.: 5

Автори

Анотація

Діагностовано проблеми правової ідентифікації суб’єктів господарювання. Розкрито сутність понять «суб’єкти господарювання» та «фінансова діяльність», визначено їх основні характеристики. Обґрунтовано особливості розвитку та функціонування суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері фінансового посередництва. Проведено аналіз діяльності суб’єктів господарювання протягом останніх років в Україні. Обґрунтовано важливість визначення організаційно-правової форми суб’єкта господарювання, проаналізовано динаміку кількості суб’єктів економіки згідно з цією характеристикою в Україні. Відображено структуру балансу підприємств за окремими видами економічної діяльності. Визначено особливості структури активів і зобов’язань суб’єктів господарювання за видами діяльності. Охарактеризовано особливості визначення поняття фінансів підприємств на макроекономічному рівні та на макрорівні. Узагальнено основні показники діяльності суб’єктів господарювання в Україні за останні роки, визначено особливості їх розвитку. Виокремлено основні тенденції розвитку фінансів суб’єктів господарювання в Україні незалежно від виду діяльності. Перераховано критерії оцінки економічної ефективності механізму розвитку фінансів суб’єктів господарювання. Визначено вагомість вирішення системних макроекономічних проблем для забезпечення ефективного розвитку фінансів суб’єктів господарювання.

Ключові слова:

суб’єкти господарювання, фінансова діяльність, фінансове посередництво, підприємництво, фінанси підприємств


Веб-майстер П. Попадюк