Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2016.02.062

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 339.564(477.83)(061.1), JEL F17, R11
Mikhel R. V. The analysis of exports of goods dynamics from Lviv region to the European Union [Аналіз динаміки експорту товарів із Львівської області до Європейського Союзу] / R. V. Mikhel // Rehional'na ekonomika - Regional Economy. – 2016. – №2(80). – P. 62-70.
Літер.: 7

Автори

Анотація

Львівська область є важливим промисловим, торговим і транспортним центром України, що обумовлено природним географічним розташуванням регіону на кордонах з країнами-членами ЄС. Для Львівщини, як і для України, ринок ЄС є одним з найбільших ринків збуту. Зважаючи на це, актуальним завданням є проведення оцінки динаміки експортних операцій у Львівській області за товарними групами з країнами-членами ЄС, а також розробка пропозицій і рекомендацій, необхідних для покращення стану розвитку експортного потенціалу області. Метою статті є проведення оцінки стану розвитку експортних операцій у Львівській області за товарними групами з урахуванням вимог ЗВТ між Україною і ЄС. Об’єктом аналізу є товарна структура експорту у Львівській області до країн-членів ЄС.
Результати аналізу динаміки та структури експортних операцій Львівської області з ЄС виявили, що упродовж 2011-2015 рр. спостерігалося погіршення динаміки експорту області у країни-члени ЄС. Експорт товарів характеризувався схильністю до нестабільності, що свідчило про їх миттєву реакцію на зміни ринку. В експорті Львівщини переважали машинобудівна, харчова, легка та деревообробна промисловості. До позитивних змін у динаміці експорту належить збільшення обсягів експорту продуктів тваринного походження та мінеральних продуктів, а також відсутність протягом аналізованого періоду в експорті як України, так і Львівської області товарної групи, у якій би було зафіксовано стабільне падіння експорту в ЄС. Негативною була зміна тенденції експорту на спадну у 2015 р. таких товарних груп, як деревина та вироби з деревини, текстильні матеріали та вироби (що вважаються пріоритетними групами експорту), а також продукція хімічної та суміжних видів промислової діяльності. За результатами аналізу визначено, що особливу увагу слід приділити виробникам таких видів переробної промисловості, як виробництво електричного устаткування, оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини, текстильне виробництво, виробництво одягу та виробництво харчових продуктів (у 2014 р. група готових харчових продуктів належала до категорії А), експорт яких до країн-членів ЄС коливався під дією зовнішніх чинників в аналізованому періоді. Вміле використання потенціалу зазначених видів переробної промисловості може дати значний поштовх для розвитку їх експорту.

Ключові слова:

товарні групи, експорт, промисловість, товарна структура, Львівська область


Веб-майстер П. Попадюк