Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2016.02.104

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.432:330.341.1(477), JEL O18, R12
Кузьменко О. Б. Трансформація територіальної структури аграрного виробництва України: оцінка стану та пріоритетні напрями корегування / О. Б. Кузьменко // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 104-111.
Літер.: 10

Автори

Анотація

Здійснено оцінку трансформації територіальної структури аграрного виробництва України в регіональному аспекті з початку аграрної реформи по нині. Оцінку проведено на підставі динаміки кількісного складу запропонованого розподілу регіонів на три групи, сформовані за діапазонами співвідношення валової продукції сільського господарства на одну особу сільського населення до його середнього значення по Україні. Встановлено, що з початку ринкових перетворень відносно структурно однорідний аграрний простір України переформувався у бік поляризації. Зросла кількість аграрно розвинених і слаборозвинених регіонів, і значно скоротилася кількість регіонів середнього рівня розвитку. Визначено проблеми, зумовлені історичними і економічними чинниками, що призвели до поляризації. Проаналізовано поляризацію аграрного простору України у світлі експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції. Встановлено регіони, яким ринкові трансформації сприяли розвитку аграрного виробництва та активізації експортної діяльності та області які утворили та збільшили групу аграрно слабо розвинених регіонів. Запропоновано пріоритетні напрями корегування диспропорцій територіальної структури аграрного виробництва для забезпечення економічної цілісності, соціальної і політичної єдності держави.

Ключові слова:

трансформація територіальної структури, рівень розвитку, розподіл на групи регіонів, поляризація аграрного простору,проблеми аграрного виробництва, експорт сільськогосподарської і продовольчої продукції, пріоритетні напрями корегування


Веб-майстер П. Попадюк