Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2016.02.156

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71/.72, JEL E62, G21
Васильчишин О. Б. Аналіз наявних моделей оцінки фінансової безпеки банків і банківської системи і напрями їх удосконалення / О. Б. Васильчишин // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 156-164.

Автори

Анотація

Оцінено наявні моделі та методи оцінки фінансової безпеки банків і банківської системи та виявлено основні недоліки побудови таких моделей, зокрема: відсутність системності, низька значущість і прогнозованість показників, високий рівень спорідненості та тотожності тощо. На основі проведеного аналізу розроблено систему вибору показників оцінки фінансової безпеки банків та банківської системи. Виходячи з аналізу причин виникнення кризових явищ у економіці, а також методів ведення гібридної війни проти України виокремлено чотири нових показники оцінки рівня фінансової безпеки вітчизняної банківської системи, а саме: показник концентрації капіталу банківської системи в іноземних банках, зокрема в державних банках Російської Федерації; частки готівки у грошовій масі та частки іноземної готівки в грошовому обігу; показник динаміки кредитно-дефолтного свопу України.

Ключові слова:

фінансова безпека банків і банківської системи, безпека банківської діяльності, модель, метод, показники, індикатори


Веб-майстер П. Попадюк