Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2016.02.198

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [658:621]:658.14/.17, JEL G32,L64
Чубка О. М. Фінансова стійкість машинобудівних підприємств: поняття та оцінка / О. М. Чубка // Регіональна економіка. – 2016. – №2(80). – С. 198-205.

Автори

Анотація

Проведено огляд економічної літератури та нормативних актів щодо поняття фінансової стійкості. Виділено трактування фінансової стійкості у вузькому (ототожнення фінансової стійкості з окремими економічними категоріями) та широкому значеннях (розгляд фінансової стійкості як комплексного багатофакторного поняття). Подано напрями аналізу фінансової стійкості. Наведено характеристику трьох найпоширеніших варіантів визначення типу фінансової стійкості підприємств відповідно до нормативних актів і поглядів науковців. Проведено розрахунок показників для визначення типу фінансової стійкості на прикладі машинобудівних підприємств і порівняння результатів. Доведено доцільність врахування лише виробничих запасів при визначенні типу фінансової стійкості. Дано характеристику абсолютної та нормальної фінансової стійкості, нестійкого та кризового фінансового стану. Встановлено взаємозв’язок між значенням коефіцієнта незалежності та типом фінансової стійкості. Проведено аналіз фінансової стійкості машинобудівних підприємств Львівської області з врахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників.

Ключові слова:

фінансова стійкість, абсолютна фінансова стійкість, нормальна фінансова стійкість, нестійкий фінансовий стан, кризовий фінансовий стан, власний капітал, залучений капітал, коефіцієнт фінансової автономії


Веб-майстер П. Попадюк