Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2016.04.022

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 14.7:351.746.1(477); JEL H56, J61
Романюк М. Д. Закордонна трудова міграція та рееміграція в контексті національної безпеки України / М. Д. Романюк // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 22-30.
Літер.: 17

Автори

Анотація

Розглянуто сучасні особливості, обсяги і чинники інтенсифікації зовнішніх трудових міграційних переміщень населення України, проаналізовано історичні передумови та сучасні реалії формування рееміграційних процесів. Акцентовано увагу на зростанні кількості вимушених переселенців внаслідок анексії Криму та збройного конфлікту на Донбасі, проблемах розселення та працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Запропоновано заходи для вдосконалення державної міграційної політики щодо впорядкування міграційного простору, регулювання рееміграції та інтенсивних закордонних трудових міграцій з позицій національних пріоритетів і попередження міграційних загроз національній безпеці України.

Ключові слова:

зовнішні міграції, рееміграція, внутрішньо переміщені особи, закордонні трудові міграції, міграційні загрози національній безпеці, міграційні виклики, державна міграційна політика

Посилання

  
 1. Концепція Державної міграційної політики України, прийнята Указом Президента України від 30.05.2011 р. №622. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/622/2011
 2. Дацко О. І. Вплив міжнародної міграції на посилення загроз економічній безпеці держави // Проблеми зовнішньої міграції України та інших пострадянських держав : матеріали засідання круглого столу / Редкол.: М. І. Флейчук, У. В. Щурко, Н. І. Черкас, О. Б. Василиця. – Львів: Сполом, 2014. – С. 25-29.
 3. Малиновська О. А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування / Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – К., 2011. – 40 с.
 4. Малиновська О. А. Управління міграціями: деякі висновки з європейського досвіду / О. А. Малиновська // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – № 2. – С. 446-453.
 5. Романюк М. Д. Міграційні детермінанти національної безпеки України: теоретико-методологічні та практичні аспекти / М. Д. Романюк // Демографія та соціальна економіка / ІДСД НАН України. – 2009. – № 1(11). – С. 50-60.
 6. Трудова міграція з України до ЄС: макроекономічний вимір : монографія / М. М. Відякіна, Р. Д. Стаканов ; Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ДКС, 2011. – 198 с.
 7. Трудова міграція і соціальна безпека: аналіз наслідків та перспектив у контексті українських реалій / Л. А. Весельська // Економіка та держава. – 2011. – №4. – С. 111-116.
 8. Романюк М.Д. Міграційні загрози національні безпеці України: сучасні виклики, проблеми подолання // Демографія та соціальна економіка. – ІДСД НАН України – 2015. – Вип. 3(25). – С. 99-111.
 9. Уварова І. С. Процеси рееміграції в сучасній системі міжнародного поділу праці // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – №5-6 (70-71). – 2013. – С. 68-73.
 10. Eurostat. Asylum and managed migration database. – 2016. – 15 листопада. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database.
 11. Дослідження з питань міграції та торгівлі людьми: Україна. – 2015. – 15 липня. – Режим доступу: http://iom.org.ua/sites/default/files
 12. У Польщі підрахували українських заробітчан. – 2016. – 22 лютого. – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/ukraine
 13. Українська міграція в Польщу за три роки сильно змінилася. – 2016. – 6 лютого. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/rubric-society/1961175-ukrainska-migracia-v-polsu-za-3-roki-silno-zminilasa-ekspert.html
 14. Світовий банк. – 2012. – Режим доступу: www.data.worldbank.org.
 15. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: теорія : підруч. / А. С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2008. – 408 с.
 16. Ваврищук Н. Г. Еміграція робочої сили з України: теоретичні та методологічні аспекти / Н. Г. Ваврищук // Наукові записки НаУКМА: Економічні науки : зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 56. – С. 45-50.
 17. Зовнішня трудова міграція населення України / наук. рeд.: Е. М. Лібанова. – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2009. – 120 с.


Веб-майстер П. Попадюк