Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2016.04.066

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.1:331.55(477)(430); JEL J61
Бараняк І. Є. Українсько-німецька територіальна міграційна система: сучасний стан і тенденції розвитку / І. Є. Бараняк // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 66-74.

Автори

Анотація

Проведено огляд наявних теоретичних підходів щодо визначення територіальної міграційної системи. З’ясовано основні чинники, що впливають на процес формування міграційних зв’язків між Україною та Німеччиною. Особлива увага приділена історичним передумовам становлення сучасних українсько-німецьких міграційних потоків. На основі офіційних статистичних джерел оцінено зовнішньоторговельні зв’язки між Україною та Німеччиною, масштаби міграційних потоків між двома державами у 2005-2015 рр., чисельність, статево-вікову структуру, територіальний розподіл кількості українців, які офіційно проживають у Німеччині станом на кінець 2015 р. Сформульовано соціально-демографічний профіль пересічного українця-мігранта в Німеччині. Зроблено висновок, що посилення інтенсивності міграційних процесів у їх якісному зрізі між двома країнами може мати позитивні наслідки для України у вигляді нових інвестицій, збільшення товарообігу, трансферу знань.

Ключові слова:

міграція, територіальна міграційна система, міжнародна міграція, міграційні зв’язки, структура населення

Посилання

    
  1. Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації : монографія / наук. ред. У. Я. Садова ; Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2011. – 528 с.
  2. Садова У. Я. Територіальна міграційна система України як чинник розвитку економіки, держави і суспільства / У. Я. Садова, С. І. Князєв, Н. І. Андрусишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.]. –  Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 3-12.
  3. П’ятковська О. Р. Україна в міграційних системах: погляд з перспектив економічного та інноваційного розвитку / О. Р. П’ятковська, І. М. Ключковська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : [зб. наук. пр.]. –  Львів, 2013. – Вип. 3(101). Територіальні міграційні системи: теорія і практика. – С. 23-35.
  4. Ивахнюк И. Евразийская миграционная система: от экономического прагматизма к возрождению цивилизационного единства / И. Ивахнюк // Центр Льва Гумилева. – 2012. – 23 января. – Режим доступа: http://www.gumilev-center.ru/evrazijjskaya-migracionnaya-sistema-ot-ehkonomicheskogo-pragmatizma-k-vozrozhdeniyu-civilizacionnogo-edinstva/
  5. Монолатій Н. Німці Галицької Руси у структурі міської колонізації польського королівства / Н. Монолатій // Історичне Прикарпаття: сайт. – 2006. – 24 жовтня. – Режим доступу: http://www.history.iv-fr.net/article.php?id=267
  6. База даних статистики Німеччини // Федеральний статистичний офіс у Німеччині : офіційний сайт. – 2016. – Режим доступу: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online
  7. База даних статистики Львівської області // Головне управління статистики у Львівській області : офіційний сайт. – 2016. – Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/statbank_lviv/Database/11ZOVTORG/databasetree_uk.asp
  8. Статистичний щорічник України за 2015 рік / за ред. І. М. Жук ; Державна служба статистики України. – К. : Консультант, 2016. – 575 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/zb/07/zb_uz2015_ukr.zip


Веб-майстер П. Попадюк