Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2016.04.125

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 33.057.7:001.891; JEL F15, K33, R11
Тимечко І. Р. Організаційно-правове забезпечення співробітництва територіальних громад України в транскордонному просторі / І. Р. Тимечко // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 125-129.
Літер.: 8

Автори

Анотація

Проаналізовано чинне правове забезпечення співробітництва територіальних громад України в транскордонному просторі. Розкрито напрями здійснення транскордонного співробітництво в межах єврорегіону шляхом укладання угод про транскордонне співробітництво в окремих сферах, шляхом встановлення та розвитку взаємовигідних контактів між ними, обираючи нові його форми. Обґрунтовано поглиблення транскордонного співробітництва шляхом розробки та реалізації спільних ініціатив, заходів, проектів, програм і стратегій в окремих сферах, що передбачає координацію співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів для спільного здійснення відповідних заходів. Запропоновано законодавчо визначити транскордонне об’єднання як добровільне об’єднання суб’єктів та / або учасників транскордонного співробітництва України та сусідніх держав, передбачене угодою про транскордонне співробітництво.

Ключові слова:

добровільні об’єднання, прикордонні території, територіальні громади, транскордонний простір, транскордонне співробітництво

Посилання

    
  1. Закон України «Про транскордонне співробітництво» від 24.06.2004 р. №1861-ІV. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
  2. Тимечко І. Р. Реалії взаємодії суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва України / І. Р. Тимечко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: [зб. наук. пр.] / Інститут регіональних досліджень НАН України ; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 6 (110). – С. 325-331.
  3. Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 554. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-%D0%BF
  4. Мокій А. І. Напрями забезпечення безпеки розвитку територіальних громад у процесі реформи адміністративно-територіального устрою України : аналітична записка / А. І. Мокій, О. І. Дацко // Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. – 2015. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ter_gromadu-0ba09.pdf
  5. Гурняк І. Л. Додана вартість як базис економічного розвитку територіальних громад / І. Л. Гурняк, О. І. Дацко, О. І. Яремчук // Регіональна економіка. – 2015. – № 1(75). – С. 37-47.
  6. Кабмін закликали розробити програму розвитку українських Карпат / Львівська обласна рада. – 2016. – 12 грудня. – Режим доступу: http://www.oblrada.lviv.ua/news.php?news/1302/group/17
  7. Тимечко І. Р. Форми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі / І. Р. Тимечко, Є. Е. Матвєєв // Регіональна економіка. – 2014. – №3(73). – С. 250-260.
  8. Mikula N. Specific features of organization of new cross-border cooperation forms / N. Mikula, Y. Matvyeyev, I. Tymechko // Problemy wspolczesnej Europy – ujecie interdyscyplinarne / Red.: R. Fedan, B. Petrecka, S. Dyrda-Macialek ; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Economiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. – Jaroslaw, 2014. – P. 31-38.


Веб-майстер П. Попадюк