Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2016.04.130

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.341.1:332; JEL R34, R39
Стадницький Ю. І. Просторовий чинник конкуренції технологій виробництва продукції / Ю. І. Стадницький // Регіональна економіка. – 2016. – №4(82). – С. 130-136.
Літер.: 12

Автори

Анотація

Досліджено можливості використання напрацювань просторової економіки для удосконалення вибору оптимальної технології виробництва продукції. Доведено, що не лише вибір технології залежить від місця, але і вибір місця залежить від технології. Запропоновано алгоритм вибору оптимальної системи технологій виробництва вибраного виду продукції у межах відповідного просторового аналізу. Зроблено висновок, що при обґрунтуванні вибору оптимальної системи технологій виробництва вибраного виду продукції у межах відповідного простору аналізу слід спочатку вибрати оптимальну технологію для кожного можливого місця виробництва, а потім оцінити, чи варто у цих місцях виробляти цю продукцію. Таким чином, вибір ефективних можливих місць виробництва одночасно стане вибором ефективних технологій. Саме такий шлях гарантує правильне обґрунтування оптимальних систем технологій і саме це є важливим внеском теорії просторової економіки в теорію ефективності капіталу. Подальші дослідження у сфері порівняння технологій є перспективними за напрямом аналізу місця (частини простору) як незамінної складової технології.

Ключові слова:

просторова організація економіки, просторова економіка, технологія, розміщення підприємств, конкуренція місць, конкуренція технологій

Посилання

  
 1. Біянська І. Оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів / І. Біянська // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 149-154.
 2. Богачев В. Н. Прибыль?!.. (О рыночной экономике и эффективности капитала) / В. Н. Богачев. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 287 с.
 3. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов / А. Дамодаран ; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 1316 с.
 4. Идрисов А. Б. Планирование и анализ эффективности инвестиций / А. Б. Идрисов. – М.: Про-Инвест-ИТ, 1995. – 157 с.
 5. Ланге О. Теория воспроизводства и накопления / О. Ланге ; пер. с пол. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. – 140 с.
 6. Скворцов І. Б. Ефективність інвестиційного процесу: методологія, методи і практика / І. Б. Скворцов ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2003. – 311 c.
 7. Чиркова Е. В. Философия инвестирования У. Баффетта / Е. В. Чиркова. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 452 c.
 8. Ярошенко Ф. А. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М / Ф. А. Ярошенко, С. Д. Бушуев, Х. Танака. – К.: Саммит, 2012. – 272 с.
 9. Ястремська О. М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади / О. М. Ястремська. – Х.: ІНЖЕК, 2004. – 486 c.
 10. Baddeley M. C. Investment theory and analysis / M. C. Baddeley. – NY: Palgrave Macmillan, 2003. – 390 p.
 11. Eklund J. E. Q-theory of Investment and Earnings Retentions – Evidence from Scandinavi / J. E. Eklund. // Empirical Economics. – 2010. – vol. 39. – С. 793-813.
 12. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі / М. Блауг ; пер. з англ. – К.: Основи, 2001. – 670 с.


Веб-майстер П. Попадюк