Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2018.01.154

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ Семів Л. К. Структурні зрушення національного ринку праці: від теорії до практики. Регіональна економіка. 2018. №1(87). С. 154-156. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.01.154_u.php.
Літер.: 1

АвториСемів Любов Казимирівна

доктор економічних наук, професор

провідний науковий співробітник відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; професор кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: semivlk@rambler.ru, semivlubov@gmail.com

Сторінки:

Посилання

    
  1. Ільїч Л. М. Структурні трансформації транзитивного ринку праці України. К.: Алерта, 2017. 608 с. ISBN 978-617-566-448-3.

Подібні статтіРепозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.556.2(477);JELF22,O15,R23
Семів Л. К. Проблеми інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Україні в світлі наукових підходів до дослідження / Л. К. Семів // Регіональна економіка. – 2016. – №1(79). – С. 59-69.

Літер.: 9


Обґрунтовано підходи до визначення механізмів інтеграції потенціалу внутрішньо переміщених осіб (трудового, освітньо-професійного, інтелектуального, соціального, громадянського тощо) за новим місцем проживання в регіонах України з позицій різних ракурсів наукового пізнання, а саме: інтеграційного (соціокультурної інтеграції), інституційного, безпеки життєдіяльності, людського чинника, соціально-трудових відносин, зайнятості та гідної праці, громадянського суспільства, інформаційного підходу, системного ракурсу; всебічно висвітлено феномен інтеграції внутрішньо переміщених осіб на території, де вони знайшли притулок, через призму проаналізованих ракурсів знання; розглянуті теорії дозволили дати авторське визначення механізму інтеграції потенціалу внутрішньо переміщених осіб за новим місцем проживання як сукупності форм, методів, прийомів, засобів, шляхів впливу на учасників внутрішніх і міжрегіональних переміщень всередині країни, які за відповідного законодавчого забезпечення формують і реалізують держава, органи державного і регіонального управління, працедавці, громадянське суспільство і безпосередньо переміщені особи. 
міграція, внутрішньо переміщені особи, потенціал, інтеграція, механізм, нове місце проживання, регіон Репозитарій НБУВ Репозитарій ІРД НАНУ Семак Б. Б. Потенціал формування і розвитку креативного простору економіки. Регіональна економіка. 2018. №1(87). С. 152-153. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.01.152_u.php.
Літер.: 1


Веб-майстер П. Попадюк