Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2018.03.088

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.439; JEL Q18, Q55
Прунцева Г. О. Нанотехнології як фактор підвищення рівня виробництва сільськогосподарської продукції у контексті забезпечення продовольчої безпеки країни. Регіональна економіка. 2018. №3(89). С. 88-96. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.03.088_u.php.
Літер.: 23

АвториПрунцева Гелена Олександрівна

кандидат економічних наук

докторант відділу кредитування, страхування та фінансів підприємств Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»; директор ТОВ “Центрафарм” (м. Київ); керівник ГО «Інституціональні реформи»

Контакти: -pgelena@mail.ru, gelena2020@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Проаналізовано вплив нанотехнологій на виробництво сільськогосподарської продукції. Виокремлено позитивні та негативні аспекти використання нанотехнологій у рослинництві та тваринництві. За результатами аналізу встановлено, що застосування нанопрепаратів у виробництві продукції рослинництва підвищує рівень врожайності сільськогосподарських культур, що сприяє забезпеченню населення країни продуктами харчування в кількості, достатній для активного та здорового способу життя. Виокремлено, що застосування нанопрепаратів у виробництві продукції тваринництва підвищує рівень продуктивності тварин і біологічної цінності живої маси, що сприяє підвищенню рівня виробництва та якості продукції тваринництва і здійснює позитивний вплив на рівень продовольчої безпеки країни, а використання нанотехнологій у процесі переробки та зберігання сільськогосподарської продукції позитивно впливає на якість продукції та оптимізує процес зберігання. Встановлено, що у зв’язку з недостатнім рівнем вивчення властивостей деяких наночастинок і їх впливу на організм людини застосування наноматеріалів має бути чітко регламентовано, а виробники сільськогосподарської продукції проінформовані про можливі негативні ефекти від застосування нанодобрив, кормів з використанням наноматеріалів і харчової сировини, збагаченої біоактивними нанокомпонентами.

Ключові слова:

інноваційні технології, нанотехнології, продовольча безпека

Посилання

  
 1. Никифорова Л. Е. Нанотехнології у сільському господарстві. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (технічні науки). 2010. Вип. 10(4). С. 29-33.
 2. Ситар О. В., Новицька Н. В., Таран Н. Ю., Каленська С. М., Ганчурін В. В. Нанотехнології в сучасному сільському господарстві. Фізика живого. 2010. № 18(3). С. 113-116.
 3. Середа А. Нанотехнологии в сельском хозяйстве. Социальная сеть работников образования «Наша сеть»: сайт. 16.03.2016. URL: https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2016/03/16/nanotehnologii-v-selskom-hozyaystve
 4. Логинова И. Среди украинских производителей удобрений растет популярность приставки «НАНО». Информационное агентство Инфоиндустрия: сайт. 2015. URL: http://infoindustria.com.ua/sredi-ukrainskih-proizvoditeley-udobreniy-rastet-populyarnost-pristavki-nano
 5. Гончар Л. М. Використання наноматеріалів у технології вирощування пшениці озимої сорту Національна. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2009. № 4. С. 185-188.
 6. Проданчук М. Г., Слободкін В. І. Перспективи впровадження нанотехнологій і наноматеріалів у харчовій промисловості, їх гігієнічна оцінка та актуальні завдання наногігієни харчування. Проблеми харчування. 2010. № 3-4. С. 5-15.
 7. Ульберг З., Грузина Т., Карпов О. Нанотехнології в медицині: роль колоїднохімічних процесів. Вісник Національної академії наук України. 2008. № 8. С. 28-41.
 8. Федоренко В. Ф., Ерохин М. Н., Балабанов В. И., Буклагин Д. С., Голубев И. Г., Ищенко С. А. Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышленном комплексе. Москва: Росинформагротех, 2011. 312 с.
 9. Влізло В. В., Іскра Р. Я., Федорук Р. С. Нанобіотехнології. Сучасність та перспективи розвитку. Біологія тварин. 2015. № 17(4). С. 18-29.
 10. Тарасова Е. Ю., Коростелева В. П., Пономарев В. Я. Применение нанотехнологий в сельском хозяйстве. Вестник Казанского технологического университета. 2012. № 15(21). C. 121-122.
 11. Нанотехнологии в животноводстве. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан: сайт. 12.01.2018. URL: http://www.agro.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_48888.doc
 12. Nanotechnologies: A Critical Area in Occupational Safety and Health: European Nan OSH Conference (2007, Dec 03-05, Helsinki, Finland). URL: http://www. nanowerk.com
 13. Сердюк А. М., Гулич М. П., Каплуненко В. Г. и др. Управление риском для применений нанотехнологий в продуктах питания и косметических средствах. Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. Обзорная информация: сб. науч. тр. 2009. № 5. С. 3-79.
 14. Занина К. А., Цуркин А. П. Влияние нанотехнологий и наноматериалов на человека и остальной живой мир. Технические науки: традиции и инновации: Материалы II международной научной конференции (октябрь 2013 г., г. Челябинск). 2013. С. 21-24. URL: https://moluch.ru/conf/tech/archive/87/4167
 15. Таран М. В., Шаванова К. Є., Стародуб М. Ф. Біологічний ефект нанокомпозитів на рослини. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2014. Вип. 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2014_6_3
 16. Batsmanova L. M., Gonchar L. M., Taran N. Yu., Okanenko A. A. Using a colloidal solution of metal nanoparticles as micronutrient fertiliser for cereals. Nanomaterials: Applications and Properties. Proceedings of the International Conference. 2013. Vol. 2(4). С. 04NABM14-1-04NABM14-2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/princon_2013_2_4_38
 17. Яковлев А. Р. Развитие нанотехнологий: благо или опасность? Современные исследования социальных проблем: электрон. науч. журнал. 2012. № 9(17).
 18. Крачок Л. І. Новітні технології у сільському господарстві: проблеми і перспективи впровадження. Сталий розвиток економіки. 2013. № 3. С. 224-231.
 19. Саліхова О. Б. Державна політика у сфері нанонауки та нанотехнологій в Україні з урахуванням орієнтирів ЄС. Економіка і прогнозування. 2014. № 3. С. 121-136.
 20. Monahan Couch L., Wien M., Brown J. L., Davidson P. Food nanotechnology: Proposed uses, safety concerns and regulations. Agro Food Industry Hi Tech. 2016. 27(1). Pp. 36-39.
 21. Prinz M.-J. Current legislative framework for nanomaterials & Introduction to the impact assessment on transparency measures. European Commission. 2014. 34 p.
 22. Нанотехнологии в сельском хозяйстве. 12.01.2018. Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов: сайт. URL: https://www.innoros.ru/news/biologiya/15/09/nanotekhnologii-v-selskom-khozyaistve
 23. Commision recommendation of 18 October 2011 on the definition of nanomaterial. 2011/696/EU. Official Journal of the European Union. 18.10.2011. L. 275. Pp. 38-40.


Веб-майстер П. Попадюк