Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2018.04.017

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 352/354:330.837:330.341.1(477); JEL O18
Мокій А. І., Павліха Н. В., Науменко Н. С., Дацко О. І. Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад України. Регіональна економіка. 2018. №4(90). С. 17-27. URL: http://re.gov.ua/doi/re2018.04.017_u.php.

АвториМокій Анатолій Іванович

доктор економічних наук, професор

провідний науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: amokiy320@ukr.net

Сторінки:Павліха Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор

проректор з наукової роботи та інновацій, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами, факультет міжнародних відносин, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: -kafedra_doc@ukr.net, -pavlixa@mail.ru, -tksbug@gmail.com, mevup@eenu.edu.ua, pavlixa2@gmail.com, prorectorscience@eenu.edu.ua

Сторінки:Науменко Наталія Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами, факультет міжнародних відносин, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: naumenko.ns@gmail.com, naumenko_ns@i.ua

Сторінки:Дацко Олеся Ігорівна

кандидат економічних наук, кандидат технічних наук

доцент кафедри менеджменту мистецтва, Львівська національна академія мистецтв

Контакти: olesya.datsko@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Розкрито напрями підвищення ефективності інституціонального забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад України. Сформовано критерії та пріоритети прогресу територіальних громад, а також формування базису їх життєздатності та сталого розвитку. Окреслено теоретичні засади формування інституціонального забезпечення інноваційного регіонального розвитку, проаналізовано інституціональне забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад України, запропоновано напрями його вдосконалення з урахування провідного світового досвіду.

Ключові слова:

територіальна громада, інституціональне забезпечення, інноваційний розвиток, прогрес територіальних громад

Посилання

  
 1. Батанов О. В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні: монографія. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. 260 с.
 2. Согомонов А. Глокальность. Очерк социологии пространственного воображения. Проект «Глобализация и культура». 2004. URL: http://www.globalculture.ru/glokalizacija/aleksandr-sogomonov-glokalnost-2.html
 3. Ambrosio-Albalá M., Bastiaensen J. The new territorial paradigm of rural development: Theoretical foundations from systems and institutional theories. University of Antwerpen, 2010. 66 р. URL: https://books.google.com.ua/books/about/The_new_territorial_paradigm_of_rural_de.html?id=KlwCtwAACAAJ
 4. Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности. Москва: Мысль, 2010. 447 с.
 5. Дацко О. І. Гуманітарні імперативи зміцнення економічної безпеки України. Львів: Ліга-прес, 2015. 672 с.
 6. Публічний звіт голови Казначейства Тетяни Слюз щодо діяльності Державної казначейської служби України за 2017 рік. Державна казначейська служба України: офіційний сайт. URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/23608
 7. Дацко О. І., Гурняк І. Л., Яремчук О. І. Додана вартість як базис економічного розвитку територіальних громад. Регіональна економіка. 2015. №1. С. 28-37.
 8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг: Закон України від 10.12.2015 р. № 888-VIII. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-19
 9. Кравців В. С., Жук П. В. Концептуальні засади реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні. Регіональна економіка. 2010. № 4. С. 7-16.
 10. Борщевський В. В., Притула Х. М., Куцаб-Бонк К. Конвергенція в українсько-польському транскордонному регіоні: науково-аналітична доповідь. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2017. 108 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20170203.pdf


Веб-майстер П. Попадюк