Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.02.067

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [338.49:330.837]:316.422:[330/34:332.12]; JEL A13, O15, R58
Буй Ю. В., Антонюк К. І. Розбудова інституціональної інфраструктури підтримки соціальних інновацій для забезпечення сталого розвитку регіону. Регіональна економіка. 2019. №2(92). С. 67-78. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-2-8.
Літер.: 25

АвториБуй Юлія Вікторівна

асистент кафедри прикладної економіки, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Контакти: julia03091980@gmail.com

Сторінки:Антонюк Катерина Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри маркетингу і логістики, Запорізький національний технічний університет

Контакти: ekaterinaia@ukr.net

Сторінки:

Анотація

У статті розглянуто проблеми функціонування інституціональної інфраструктури підтримки соціальних інновацій як однієї з базових передумов розвитку інноваційної діяльності в соціальній складовій з позиції сталого (збалансованого) розвитку. Встановлено пріоритети розвитку соціальних інновацій крізь призму інституціональної інфраструктури інноваційної діяльності на регіональному рівні. Висвітлено основні етапи впровадження соціальних ініціатив «зверху-вниз» у соціально-економічній системі регіону. Зазначено, що генерування, продукування та поширення соціальних інновацій у регіонах можливо інтенсифікувати завдяки створенню науково-освітніх і науково-дослідних центрів з відповідною державною підтримкою, а також упровадженню регіональних інструментів пільгового кредитування соціально орієнтованих підприємств, технопарків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів.

Ключові слова:

інноваційна діяльність, соціальні інновації, сталий розвиток, збалансований розвиток, інституціональна інфраструктура

Посилання

  
 1. Герасимчук З. В., Рудь Н. Т. Інноваційна інфраструктура регіону: методологія формування і розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 3(105). С. 197-207.
 2. Мокій А. І., Цвілий С. М., Енверов Р. Р. Механізм підвищення інноваційної активності підприємств малого та середнього бізнесу регіону. Наукові праці НДФІ: наук. зб. 2012. № 4(61). С. 16-27.
 3. Немченко А. Б., Немченко Т. Б. Бізнес-інкубатори в сфері сучасної державної підтримки розвитку регіональної інноваційної інфраструктури. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки: зб. наук. пр. 2010. № 17. С. 36-41.
 4. Бoйчeнкo В. C. Iнфpacтpуктуpнe зaбeзпeчeння peгioнaльнoгo iннoвaцiйнoгo poзвитку. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2010. № 6. C. 80-83.
 5. Антонюк Д. А. Розвиток інституціональної інфраструктури підприємництва регіону в процесі європейської інтеграції: монографія Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. 341 с.
 6. Кузьмін О. Є., Шотік Т. М. Сутність та види інноваційної інфраструктури. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2008. № 628. С. 180-185.
 7. Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія. К.: НІСД, 2014. 468 с.
 8. Цілі сталого розвитку: Україна 2017: Національна доповідь. ООН: сайт. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
 9. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / заг. ред.: В. М. Геєць та ін.; НАН України. 2015. Інститут економіки та прогнозування НАН України: сайт. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/Інноваційна-Україна-2020++.pdf
 10. Ящишина І. В. Соціальні наслідки інноваційного розвитку економіки: проблеми та оцінки Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2013. № 1. С. 269-278.
 11. Гуменюк А. М. Теоретико-методологічні підстави оцінювання ефективності інституційного базису економіки. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр. 2015. Вип. 1. С. 42-50.
 12. Espiau G. Social Innovation in the Basque Region. Social Innovation Community: Website. 17.06.2011. URL: https://www.siceurope.eu/network/community-led-innovation/social-innovation-basque-region
 13. Sinnergiak Social Innovation. Euskampus: Website. 2019. URL: https://euskampus.eus/en/programmes-en/sinnergiak-social-innovation
 14. The Young Foundation: Website. 2019. URL: https://youngfoundation.org
 15. Study on Social Innovation for the Bureau of European Policy Advisors. The Young Foundation: Website. URL: https://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/Study-on-Social-Innovation-for-the-Bureau-of-European-Policy-Advisors-March-2010.pdf
 16. Social Innovation Park: Website. 2019. URL: http://www.socialinnovationpark.org/our-work
 17. Ресурсний центр «ГУРТ». Вікіпедія: сайт. 2019. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ресурсний_центр_«ГУРТ»
 18. У переліку донорів програмного забезпечення від TechSoup Україна з’явився DocuSign. TechSoup: сайт. 2019. URL: https://digi.gurt.org.ua/archives/579
 19. Велика Ідея. Вікіпедія (сайт): сайт. Вікіпедія: сайт. 2019. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Велика_Ідея_(сайт)
 20. Український форум благодійників: сайт. 2019. URL: http://www.ufb.org.ua/aboutus.htm
 21. Громадський простір: портал. URL: https://www.prostir.ua/about
 22. Простір злагоди. Вікіпедія: сайт. 2019. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Простір_злагоди
 23. Громадська організація «Центр соціального лідерства». Вікіпедія: сайт. 2019. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Громадська_організація_»Центр_соціального_лідерства»
 24. Спільнота взаємодопомоги «Емаус-Оселя»: сайт. 2019. URL: http://emaus-oselya.org/ua/?page_id=4
 25. Тепле місто. Платформа: сайт. 2019. URL: https://warm.if.ua


Веб-майстер П. Попадюк