Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.04.028

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.01:332.05; JEL О14, О30, О40, Р10
Войнаренко М. П. Тенденції і перспективи розвитку потенціалу регіональних кластерів за умов цифровізації суспільства. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 28-35. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-2.
Літер.: 10

АвториВойнаренко Михайло Петрович

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України

перший проректор, Хмельницький національний університет

Контакти: voynarenko@ukr.net, voynarenko@khnu.km.ua

Сторінки:

Анотація

Проаналізовано тенденції розвитку світової економіки та її впливу на структурно-якісні зміни регіональних кластерних систем. Виділено особливості прояву цифрової економіки, яка розвиваються з експоненційною швидкістю, докорінно змінюючи суть бізнесу. Показано роль кластерів в об’єднанні потенціалу науки, бізнесу і держави для забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів. Окреслено передумови, переваги та проблемні аспекти цифровізації економічних процесів, виявлено її вплив на умови функціонування і структурні зміни кластерних систем як основи для розбудови світової економіки нового типу.

Ключові слова:

глобалізація, регіональні кластери, міжнародні кластери, солідарна інформаційна економіка, цифрова економіка, цифровізація

Посилання

  
 1. Портер М. Конкуренция / пер. с англ. М.: Вильямс, 2005. 608 с.
 2. Кластери в економіці України: монографія / наук. ред. М. П. Войнаренко. Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014. 1085 с.
 3. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / ред.: В. М. Геєць та ін.; НАН України. К., 2015. 336 с.
 4. Одотюк І. Вітчизняна індустрія високих технологій: знаннєві, інноваційні, інвестиційні фактори її формування і розвитку. Вісник НАН України. 2011. № 11. С. 21-33.
 5. Продіус О. І. Пріоритетні напрямки формування високотехнологічної структури промислового виробництва в Україні. Труды Одесского политехнического университета. 2006. Вып. 2(26). С. 245-249.
 6. Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток: наукова доповідь / Шинкарук Л. В., Бевз І. А., Барановська І. В. та ін.; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2015. 304 с.
 7. Voynarenko M. P. Clusters in the institutional economics. Schweinfurt: Time Realities Scientific Group UG, 2018. 276 p.
 8. Voynarenko M., Dzhuliy L., Yemchuk L. The influence of information technologies on the development of modern social and economic systems. Scientific development and achievements. London: Publishing London, 2018. Pp. 400-413.
 9. Voynarenko M. P., Yemchuk L. V. High technology clusters as technology development innovation centers. International journal of economics and society. Vol. 2(7). 2016. Рp. 38-49.
 10. Лойко В. И., Луценко Е. В., Орлов А. И. Современная цифровая экономика: монография. Краснодар: Куб-ГАУ, 2018. 508 с.


Веб-майстер П. Попадюк