Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.04.036

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:338.2(477); JEL O00, O18
Бобух І. М., Щегель С. М. Інклюзивність розвитку регіонів України: оцінка, рейтинги та перспективи. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 36-52. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-3.
Літер.: 30

АвториБобух Ірина Миколаївна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

в.о. завідувача відділу економічного зростання та структурних змін в економіці, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Контакти: im.bobukh@gmail.com

Сторінки:Щегель Світлана Миколаївна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу економічного зростання та структурних змін в економіці, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Контакти: horizoncosme@gmail.com

Сторінки:

Анотація

З метою наукового аналізу та формування цілісного розуміння інклюзивності як ключового пріоритету створення засад для нової якості економічного зростання України досліджено особливості інклюзивного розвитку економіки, а також можливості його досягнення у країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку. Акцентовано увагу на регіональних аспектах і тенденціях інклюзивного розвитку економіки. Представлено аналітичний огляд найбільш репрезентативних та актуальних міжнародних індексів і рейтингів, в які входить Україна, релевантних до тематики дослідження. Також представлено авторські підходи до оцінювання рівня інклюзивного розвитку регіонів України в контексті цілей сталого розвитку. Розроблено індекс інклюзивного розвитку регіонів України (ІРР), який дає можливість оцінити регіональні особливості розвитку за сімома основними соціоекономічними сферами. Визначено основні проблеми та обґрунтовано на цій основі напрями реалізації державної структурної політики для досягнення цілей інклюзивного розвитку, враховуючи регіональні особливості. Обґрунтовано висновки щодо просування регіонів у напрямі інклюзивності й сталості.

Ключові слова:

інклюзивність, регіональний розвиток, цілі сталого розвитку, економічне зростання, рівність

Посилання

  
 1. The Global Innovation Index. World Intellectual Property Organization: Website. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2019
 2. Corruption Perceptions Index. Transparency International: Website. 2019. URL: https://www.transparency.org
 3. The Legatum Prosperity Index 2018. Legatum Institute: Website. URL: https://www.prosperity.com
 4. United States Prosperity Index (USPI). Legatum Institute: Website. 2019. URL: https://usprosperity.net
 5. The magic of migration. Special report: A world of walls. The Economist: Website. 16-22.11.2019. P. 3.
 6. Human Development Index (HDI). United Nations Development Programme: Website. 2019. URL: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
 7. Бобух І. М., Щегель С. М., Герасімова О. А. Гендерна інклюзія в економіці: дисбаланси в оплаті праці. Вісник НАН України. 2019. № 8. С. 51-66.
 8. Індекс людського розвитку: Україна посіла 88 позицію серед 189 країн. United Nations Development Programme – Ukraine: Website. 2018. URL: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2018/human-development-indices--where-does-ukraine-rank--.html
 9. The Inclusive Growth and Development Report 2018. World Economic Forum: Website. 2018. URL: https://www.weforum.org/reports/the-inclusive-development-index-2018
 10. Індекс ділових очікувань. Національний банк України: сайт. 2019. URL: https://bank.gov.ua/publications?page=1&perPage=5&search=&document=&created_from=&pubCategory=10&created_to=
 11. Тенденції тіньової економіки в Україні у 2018 році. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: сайт. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
 12. Споживчі настрої в Україні. Info Sapiens: сайт. 2019. URL: https://sapiens.com.ua/ua/publication-single-page?id=90
 13. Індекс регіонального людського розвитку. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України: сайт. URL: https://idss.org.ua/ukr_index/irlr_2014
 14. Бобух І. М., Щегель С. М. Стратегічні орієнтири економічного зростання України: інклюзивність як ключовий пріоритет. Вісник НАН України. 2018. № 7. С. 55-70.
 15. Europe 2020. Priorities. European Commission: Website. 2019. URL: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_en.htm
 16. The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum: Website. 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
 17. Doing Business. The World Bank: Website. 2019. URL: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports
 18. Economic Freedom. Fraser Institute: Website. 2019. URL: https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom
 19. The Inclusive Growth and Development Report 2017. Country profile. Ukraine. World Economic Forum: website. 2017. URL: http://reports.weforum.org/inclusive-growth-and-development-report-2017/scorecard/#economy=UKR
 20. Регіональна статистика. Державна служба статистики України: сайт. 2018. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ2_u.htm
 21. Демографічна та соціальна статистика) / Ринок праці / Зайнятість та безробіття. Державна служба статистики України: сайт. 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm
 22. Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів: стат. зб. Державна служба статистики України: сайт. 2018. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publdomogosp_u.htm
 23. Транспорт і зв’язок України: стат. зб. Державна служба статистики України: сайт. 2018. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ8_u.htm
 24. Доступ домогосподарств України до інтернету: стат. зб. Державна служба статистики України: сайт. 2018. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publdomogosp_u.htm
 25. Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України: стат. зб. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publdomogosp_u.htm
 26. Заклади охорони здоров’я та захворюваність населення України: стат. зб. Державна служба статистики України: сайт. 2017. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publzdorov_u.htm
 27. Населення України: демографічний щорічник. Державна служба статистики України: сайт. 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnasel_u.htm
 28. Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги: стат. зб. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publdomogosp_u.htm
 29. Статистика ДТП в Україні. Патрульна поліція України: сайт. 2019. URL: http://patrol.police.gov.ua/ru/statystyka
 30. База даних досліджень корупції в Україні. Київський міжнародний інститут соціології: сайт. 2019. URL: https://www.kiis.com.ua/cordb


Веб-майстер П. Попадюк