Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.04.064

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:677.074(477); JEL L67, L16
Іщук С. О., Созанський Л. Й. Регіональні аспекти розвитку виробництв легкої промисловості в Україні. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 64-73. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-5.
Літер.: 9

АвториІщук Світлана Олексіївна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: iso.ird@ukr.net, (032)270-7093, (066)212-3829

Сторінки:Созанський Любомир Йосипович

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: lubomir4370@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Оцінено динаміку основних показників функціонування легкої промисловості України на мезорівні у контексті результатів виробничої та зовнішньоекономічної діяльності. Здійснено порівняльний структурний аналіз виробництв легкої промисловості у регіональному розрізі за видами продукції. Запропоновано організаційний механізм відновлення сировинної бази для забезпечення розвитку вітчизняних підприємств легкої промисловості на основі створення аграрно-промислових парків та кооперації переробних виробництв.

Ключові слова:

легка промисловість, виробництво одягу, виробництво шкіри, текстильне виробництво, продукція, сировина

Посилання

  
 1. Легка промисловість України: теоретико-методологічні засади управління розвитком в умовах інтеграції до СОТ: монографія / І. М. Грищенко, Ю. В. Гончаров, І. В. Щербина, А. О. Дворецький, Н. А. Крахмальова та ін. К.: Київський національний університет технологій та дизайну, 2011. 332 с.
 2. Волков О. І., Гончаров Ю. В., Бокій В. І. та ін. Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку: монографія. К.: Київський національний університет технологій та дизайну, 2009. 446 с.
 3. Носова Н. І. Проблеми розвитку підприємництва в легкій промисловості України. Економічні інновації: зб. наук. пр. Вип. 38: Формування економічних стратегій розвитку підприємництва, регіону, держави. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2009. С. 144-161.
 4. Аналітичні матеріали / Галузі легкої промисловості. Асоціація підприємств легкої промисловості «Укрлегпром»: сайт. 2019. URL: http://ukrlegprom.org/ua/analytics
 5. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь / ред. Дейнеко Л. В. К.: ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України», 2018. 158 с.
 6. Дейнеко Л. В., Завгородня М. Ю. Розвиток внутрішнього ринку легкої промисловості: проблеми та можливості. Український соціум. 2012. № 1(40). С. 83-98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2012_1_8
 7. Регіони України: стат. зб. Ч. ІІ. К., 657 с. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ru2ch2019.pdf
 8. Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності / Статистична інформація / Промисловість. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 9. Товарна структура зовнішньої торгівлі / Статистична інформація / Зовнішньоекономічна діяльність. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua


Веб-майстер П. Попадюк