Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.04.087

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.487; JEL С10, D33, R20
Благун І. С., Лещук Г. В., Кифор М. В. Економічне моделювання попиту на туристичні послуги в регіонах. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 87-93. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-7.
Літер.: 11

АвториБлагун Іван Семенович

доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

декан, завідувач кафедри економічної кібернетики, економічний факультет, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Контакти: blagun@email.ua

Сторінки:Лещук Галина Василівна

доктор економічних наук, доцент

професор кафедри обліку і аудиту, економічний факультет, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Контакти: galynaleshuk@gmail.com

Сторінки:Кифор Марія Володимирівна

старший викладач кафедри економічної кібернетики, економічний факультет, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Контакти: kyformarija@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Досліджено та проаналізовано тенденції попиту на туристичні послуги у 2018 р. за рівнем доходів і витрат населення із застосуванням економетричної моделі Торнквіста. Обґрунтовано, що при моделюванні попиту та витрат на туристичні послуги необхідною умовою є аналіз середньої величини доходів та видатків населення, відтак запропоновано аналізування доходів і витрат населення України, що формують туристичний попит, здійснювати за децильними групами населення за рівнем доходів, розподілом загальних доходів на одну особу, рівнем витрат на проживання домогосподарств відносно доходів, відсотком витрат на туризм домогосподарствами, витратами на туризм домогосподарствами та еластичністю попиту на туризм. Встановлено середні значення витрат населення на туризм, що дозволило визначити показники еластичності ефективного попиту для кожної децильної групи. Визначені на основі моделі Торнквіста показники еластичності ефективного попиту на туризм більші за одиницю для кожної децильної групи засвідчили про те, що туристичні послуги для вітчизняних домогосподарств відносяться до групи предметів та послуг розкоші. Аналіз значень показників еластичності доходу у кожній групі децилів доходів засвідчив про те, що збільшення доходів домогосподарств сприяє зростанню попиту на туристичні послуги й зростанню частки витрат на ці цілі в бюджетах домогосподарств.

Ключові слова:

туристична галузь України, туристичні послуги, доходи і витрати населення, моделювання, еластичність попиту

Посилання

  
 1. Сагалакова Н. О. Туризм: бізнес-процеси, ціни і ціноутворення. Київ, 2016. 416 с.
 2. Dritsakis N., Athanasiadis S. An Econometric Model of Tourist Demand. Journal of Hospitality & Leisure Marketing. 2008. Vol. 7(2). Pp. 39-49.
 3. Garin-Munoz T., Amaral T. P. An econometric model for international tourism flows to Spain. Applied Economics Letters. 2000. Vol. 7(8). Pp. 525-529.
 4. Ліп’яніна Х. В. Розробка інформаційної технології кореляційного аналізу туристичного попиту. Аудит технологій та виробничі резерви. 2018. Т. 6/2. Вип. 44. С. 16-21.
 5. Witt S. F., Martin C. A. Econometric Models for Forecasting International Tourism Demand. Journal of Travel Research. 1987. Vol. 25(3). Pp. 23-30.
 6. Морохович В. С. Економіко-математичне моделювання туристичних потоків Закарпатської області. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка: зб. наук. пр. 2017. № 1. С. 143-146.
 7. Wołoszyn A., Stanisławska J., Głowicka-Wołoszyn R. Przestrzenne zróżnicowanie popytu na turystykę zorganizowaną w Polsce. Handel Wewnętrzny. 2013. Nr 5(1). S. 189-200.
 8. Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія / наук. ред. А. З. Підгорний. Одеса, 2012. 303 с.
 9. Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 168-р. Урядовий портал: сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501
 10. Dziedzic E., Skalska T. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie na rzecz badania, rozwoju i promocji turystyki, 2012.
 11. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua


Веб-майстер П. Попадюк