Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.04.104

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352/354:336:338.2; JEL Н70, Н73
Ключник Л. В. Публічне управління в територіальних громадах: організаційні та фінансові аспекти. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 104-112. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-9.
Літер.: 6

АвториКлючник Лілія Василівна

аспірант відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: liliya_ird@i.ua

Сторінки:

Анотація

Досліджено перспективи розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні та їх фінансове забезпечення. Акцентовано увагу на успішності процесу бюджетної децентралізації, яка значною мірою залежить від фінансової спроможності органів місцевого самоврядування, що визначає виконання покладених на них функцій. Проаналізовано загальну динаміку видатків зведеного бюджету України на утримання органів державного управління. Визначено, що за більшої фінансової спроможності бюджету частка видатків на державне управління у власних доходах (без трансфертів) є меншою. Оскільки такі витрати мають відносно стале значення, тому у бюджетах з більшим ресурсом витрат на державне управління у відсотковому значенні є меншими. Як наслідок, громади мають можливість спрямувати більше коштів на розвиток своїх територій. Доведено, що видатки на утримання органів державного управління необхідно визначати, виходячи з можливостей державного бюджету та з дотриманням принципу рівності у фінансовому забезпеченні органів державного управління. Визначено ефективність державного управління та проаналізовано дані Світового банку про контроль над корупцією в Україні.

Ключові слова:

об’єднані територіальні громади, органи публічного управління, видатки на утримання органів публічного управління, власні доходи об’єднаних територіальних громад, видатки на утримання органів державного управління, ефективність державного управління

Посилання

    
  1. Видатки за органами влади. Ціна держави: сайт. 2019. URL: http://cost.ua/budget/expenditure/agencies
  2. В Україні на одного чиновника припадає 170 громадян. Укрінформ: сайт. 09.01.2017. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2153641-v-ukrai ni-na-odnogo-cinovnika-pripadae-170-gromadan.html
  3. Worldwide Governance Indicators. World bank: Website. 2019. URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
  4. Експертний аналіз бюджетів ОТГ по кожній області – результати 9 місяців. Децентралізація: сайт. 30.11.2018. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10218
  5. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://http://www.ukrstat.gov.ua
  6. Оцінка фінансової спроможності 366 ОТГ за 2017 рік (у розрізі областей). Київ: Центральний офіс реформ при Мінрегіоні, 2018. 48 с. Децентралізація: сайт. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/177/Рейтинг_фін._спром_366_ОТГ_за_2017.pdf


Веб-майстер П. Попадюк