Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2019.04.120

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322; JEL E22, H54, R11, R53, P25
Мельник М. І., Лещух І. В. Секторальні та просторові особливості інвестиційних процесів у регіоні. Регіональна економіка. 2019. №4(94). С. 120-126. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-11.
Літер.: 10

АвториМельник Мар'яна Іванівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: mar.melnyk@gmail.com, (032)270-70-53, (+38099)72-93-873

Сторінки:Лещух Ірина Володимирівна

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: ira_borsch@mail.ru, ira_leschukh@ukr.net, (+38096)751-33-89

Сторінки:

Анотація

Досліджено секторальні та просторові особливості інвестиційних процесів у регіоні (на прикладі Запорізької області). Зокрема, проаналізовано капітальні інвестиції підприємств Запорізької області за видами активів, джерелами фінансування та видами економічної діяльності; освоєння (використання) капітальних інвестицій за видами промислової діяльності. На основі аналізу просторового розподілу капітальних інвестицій по території регіону встановлено їх концентрацію в обласному центрі та наближених до нього районах поряд з активізацією інвестиційних процесів останніми роками у приморських та в районах зі сільськогосподарською спеціалізацією (останні, зокрема, характеризуються традиційно нижчим рівнем економічної активності). Виявлено основні чинники впливу на інвестиційні процеси у Запорізькій області: а) чинники позитивного характеру, зокрема: наявність природних ресурсів і власних енергоресурсів; вищий рівень прибутковості підприємств регіону, ніж у середньому по Україні; проведення процесів дерегуляції, децентралізації, реформа територіальної організації влади в Україні; б) чинники негативного характеру, зокрема: територіальний (просторовий) дисбаланс розвитку бізнесу та інституційної інфраструктури підтримки бізнесу; незначні капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища; загострення воєнного конфлікту на сході України, розширення його території та ін.

Ключові слова:

інвестиційний процес, капітальні інвестиції, ефективність інвестицій, регіональна економіка, просторовий розвиток

Посилання

  
 1. Кравців В. С., Мельник М. І., Антонов В. Б. Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: проблеми та політика активізації: монографія. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2011. 366 с.
 2. Ткач С. М. Управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. 234 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).
 3. Карковська В. Інвестиційна діяльність та інвестиційна політика в регіоні (на матеріалах Львівської області). Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 4. С. 8-10.
 4. Марченко О., Гурковська Л. Інвестиційна безпека Львівської області: стан та напрями поліпшення. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: збірник наукових праць. 2013. Вип. 2. С. 266-278.
 5. Буднікевич І. М., Венгер Є. І. Аналіз окремих напрямків інвестицій як чинників капіталізації регіону. Економічний форум. 2016. № 2. С. 109-117.
 6. Лубенченко О., Петришина Н. Проблеми залучення капітальних інвестицій в сучасних умовах. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія: Економіка і управління. 2015. Вип. 32. С. 279-287.
 7. Тимків С. М. Капітальні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток регіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2015. Вип. 4. С. 65-69.
 8. Сімків Л. Є., Потьомкіна Н. Ю. Особливості залучення іноземних інвестицій в регіонах України: проблеми та шляхи їх розв’язання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 15. С. 404-408. URL: http://global-national.in.ua/archive/15-2017/82.pdf
 9. Чичкало-Кондрацька І. Б., Буряк А. А. Залучення прямих іноземних інвестицій в регіони України в умовах інтеграції у міжнародне економічне співтовариство. Матеріали 6 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації». 2015. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/4325
 10. Головне управління статистики у Запорізькій області: сайт. 2019. URL: http://www.zp.ukrstat.gov.ua


Веб-майстер П. Попадюк