Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.014

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.122:007.2.57:004.77(477); JEL О12, L86, R10, R23
Іртищева І. О., Сєнкевич О. Ф. Цифрова трансформація регіонів України: об’єктивна необхідність, принципи цифрового розвитку та особливості регулювання. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 14-21. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-2.
Літер.: 17

АвториІртищева Інна Олександрівна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Контакти: -innaxl@mail.ru, innauamd@gmail.com

Сторінки:

Сєнкевич Олександр Федорович

Анотація

Досліджено принципи розвитку й особливості регулювання цифрової трансформації регіонів України. Доведено переваги цифровізації для суспільства й економіки загалом, оскільки користувачем цифрових послуг і продуктів є саме населення, яке має можливість отримувати швидкісний доступ до інтернету, інформації та бази знань, що робить життя більш комфортним і зручним, тобто таким, що відповідає реаліям сьогодення. Постійна консолідація влади й бізнесу для впровадження, підвищення якості цифровізації є сьогодні важливим завданням, вирішення якого забезпечить новий рівень конкурентоспроможності економіки. Досліджено основні принципи цифровізації на світовому й національному рівнях. Аналіз регіонального рівня розвитку цифровізації показав, що лідером серед всіх залишається Львівська область. Водночас процеси цифровізації розвиваються в Одеській, Харківський, Миколаївській областях.

Ключові слова:

цифровізація, цифрова економіка, принципи, державне регулювання, цифрова трансформація регіонів

Посилання

  
 1. Федулова Л. І. Цифрова трансформація (цифровізація) регіонів України. Аналітична записка. 2019. 16 с. URL: academy.gov.ua/pages/dop/198/files/4ba4c1b4-cefe-4f27-b58b-3aee7c8cf152.pdf
 2. Каргін Б. Б. Впровадження інноваційних інформаційних технологій у діяльність промислових підприємств: дис…канд. екон. наук / ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». Маріуполь, 2019. 242 с.
 3. Open Societe Justice Initiative. Article19: Website. 2019. URL: https://www.article19.org
 4. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
 5. Розумне село. Смарт Ай Ті: сайт. 2019. URL: https://www.sisoftware.biz/portfolio/smart-village
 6. Xарківська обласна державна адміністрація: сайт. 2019. URL: https://kharkivoda.gov.ua
 7. Одеська обласна державна адміністрація: сайт. 2019. URL: www.oda.odessa.gov.ua
 8. Миколаївська міська рада: сайт. 2019. URL:https://mkrada.gov.ua
 9. Кузьмін О. Є., Солярчук Н. Ю. Фріланс та загальна характеристика фрілансера. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук. техн. пр. 2012. Вип. 22.7. С. 375-380.
 10. Алексинська М., Бастракова А. Харченко Н. Зайнятість через цифрові платформи в Україні. Проблеми та стратегічні перспективи. 2018. 64 с.
 11. Писаренко Т. В., Кваша Т. К., Рожкова Л. В., Паладченко О. Ф., Богомазова В. М., Молчанова І. В., Березняк Н. В. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка. К.: УкрІНТЕІ, 2019. 80 с.
 12. Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в регіонах України у 2016 році: аналітична довідка. Київ, 2018. 78 с. Міністерство освіти і науки України: сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/innovacijna-diyalnist-ta-transfer-tehnologij/analitichni-materiali
 13. Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в регіонах України у 2017 році: аналітична довідка. Київ, 2018. 84 с. Міністерство освіти і науки України: сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/innovacijna-diyalnist-ta-transfer-tehnologij/analitichni-materiali
 14. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 09.01.2007 р. № 537-V. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/537-16
 15. Irtyshcheva I., Stegney M., Boiko Y., Voit D., Hryshyna N. Theoretical-methodical approaches to monitoring of the level of socio-economic development of territorial units and national economy in conditions of decentralization. Рerspectives. 2019. Vol. 2. Рp. 83-92.
 16. Vyshnevska O., Kaliuzhna O., Irtyshcheva I. Іnfrastructure provision of the agrarian market in the globalized environment. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol 5(5). Pр. 39-46. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-5-39-46
 17. Irtyshcheva I., Ponomariova M., Dolzhykova I. Conceptual fundamentals of development of the food security system. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol 5(2). Pр. 57-64. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-57-64


Веб-майстер П. Попадюк