Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.042

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.43:637.1(477); JEL F14, L66, Q13
Іщук С. О., Ляховська О. В. Розвиток молокопереробних виробництв у регіонах України: сировинний аспект. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 42-51. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-5.
Літер.: 7

АвториІщук Світлана Олексіївна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: iso.ird@ukr.net, (032)270-7093, (066)212-3829

Сторінки:Ляховська (Скалецька) Олена Василівна

кандидат економічних наук

науковий співробітник відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: skalecka.olena@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Проаналізовано динаміку та структуру (за видами господарств) виробництва молочної сировини в Україні у регіональному розрізі. Проведено порівняльне оцінювання промислового виробництва молочних продуктів (за їх основними видами) на макро- та мезорівнях. Здійснено групування регіонів за масштабами виробництва сирого молока та продуктів його промислової переробки. Досліджено трансформацію товарної та географічної структур експортно-імпортних операцій з молочними продуктами в Україні. Визначено основні проблеми функціонування молокопереробного сегмента вітчизняної харчової промисловості та запропоновано низку механізмів, спрямованих на подальшу активізацію його розвитку. Окреслено базові напрями державної підтримки сільськогосподарських підприємств-виробників молочної сировини та промислових підприємств, які займаються виготовленням молочної продукції.

Ключові слова:

виробництво сирого молока, промислова переробка, молочні продукти, регіони, експорт, імпорт

Посилання

    
  1. Керанчук Т. Л. Сучасні проблеми розвитку молочного бізнесу в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 408-413.
  2. Тарасова Ю. А. Стан та перспективи розвитку молочної галузі України. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. 2017. № 1(62). С. 149-156.
  3. Степанчук С. О., Єфісько Ю. Ю. Стан та перспективи розвитку молочного ринку України. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 99-102.
  4. Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. Ринок молочної промисловості: стан і тенденції розвитку. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2018. Вип. 18. С. 382-388. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-53
  5. Тваринництво України: стат. зб. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/05/zb_tu2018.pdf
  6. Виробництво промислової продукції за видами по регіонах. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2003/pr/ovp/ovp_u/arh_ovp.html
  7. Митна статистика. Державна фіскальна служба України: сайт. 2019. URL: http://sfs.gov.ua/ms/f11


Веб-майстер П. Попадюк