Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.154

Репозитарій ІРД НАНУ УДК [330.322:330.131.7]:338.48:[338.46:640.43]:005.334; JEL L83, O16
Смовженко Т. С., Коркуна О. І., Коркуна І. І., Цільник О. Я. Ризики інвестиційної діяльності в сфері туризму та готельно-ресторанному бізнесі. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 154-160. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-16.
Літер.: 15

АвториСмовженко Тамара Степанівна

доктор економічних наук, професор

Контакти: -ubs@ubs.gov.ua

Сторінки:Коркуна (Масна) Орислава Іванівна

кандидат економічних наук

доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Львівський державний університет фізичної культури

Контакти: grafskayaorislava@gmail.com

Сторінки:Коркуна Іван Іванович

кандидат економічних наук, доцент, Заслужений економіст України

доцент кафедри економіки та менеджменту, Львівський державний університет фізичної культури

Контакти: -korkuna@lbi.wubn.net

Сторінки:Цільник Олег Ярославович

директор ПП «Укрзахідпостач» (Львів)

Контакти: oleg.c28@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Проведено дослідження інвестиційної діяльності туристичної сфери та готельно-ресторанного бізнесу. Охарактеризовано наявність низки міжгалузевих зв’язків у сфері туризму та готельно-ресторанній справі. Виділено переваги інвестиційної діяльності в досліджуваній сфері як для економіки країни, так і для самого інвестора. Розкрито процес планування інвестиційної діяльності із забезпечення підприємства необхідними інвестиційними ресурсами для підвищення ефективності його інвестиційної діяльності у майбутньому. Здійснено комплексний аналіз поняття інвестиційних ризиків. Проведено класифікацію ризиків інвестиційної діяльності у сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Визначено вплив інвестиційних ризиків на розвиток сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу.

Ключові слова:

інвестиції, ризик, туризм, готельно-ресторанний бізнес, підприємництво

Посилання

  
 1. Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика. К.: Знання, 2005. 470 с.
 2. Захарчук С. Фінансово-економічні проблеми функціонування туристичної галузі. Економіка. Управління. Інновації. 2010. Вип. 1(3). URL: http://www.mbuv.gov.ua
 3. Коваленко Ю. О. Особливості розвитку міжнародного туризму як виду економічної діяльності. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). 2004. Вип. 3-4. С. 710-714.
 4. Suansri P. Community-Based Tourism: Handbook. Bangkok, 2003.
 5. Степаненко А. В. Теорії місцевого економічного розвитку. Часопис соціально-економічної географії: зб. наук. пр. 2010. Вип. 8(1). С. 15-30. URL: http://www.geograf.com.ua/chseg/vypusk812010/teorii-miscevogo-ekonomichnogo-rozvytku
 6. Aref F. Residents’ Attitudes towards Tourism Impacts: A Case Study of Shiraz, Iran. Tourism Analysis. 2010. Vol. 15(2). Pp. 253-261.
 7. Fennell D. A. Ecotourism: an introduction. 2-nd ed. Routledge, 2003. 260 p.
 8. Bushell R., Eagles P. F. J. Tourism and Protected Areas: Benefits Beyond Boundaries. London: CAB International, 2007. 372 p.
 9. World economic forum: Website. 2019. URL: https://www.weforum.org
 10. World tourism organization: Website. 2019. URL: http://www2.unwto.org/en
 11. Регіони України, 2018: стат. зб. Ч. 2. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ru2ch2019.pdf
 12. Климчук А. Т. Проблеми та перспективи інвестиційної діяльності в туристичній галузі України. Все о туризме: сайт. 2017. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/klymchuk.htm
 13. Мордань Є. Ю., Білець А. С., Сердюк К. В. Інвестиції в туристичну сферу України: сучасний стан, проблеми та перспективи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 19. С. 410-414.
 14. Мойсеєнко І. П. Інвестування. Київ: Знання, 2006. 490 с.
 15. Никифоров А. Є. Ризики інноваційно-інвестиційної діяльності та їх роль у розвитку економіки. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 8. С. 45-52.


Веб-майстер П. Попадюк