Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.165

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338:439:620.91; JEL Q42
Григорук І. І. Оцінювання потенціалу розвитку біоенергетики в сільськогосподарських підприємствах. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 165-171. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-18.
Літер.: 9

АвториГригорук Ірина Іванівна

аспірант, викладач кафедри управління та бізнес-адміністрування, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Контакти: ira.hryhoruk@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Розглядається методика оцінювання енергетичного потенціалу продуктів, відходів і залишків сільського господарства (рослинництва і тваринництва). Досліджено, що біоенергетичний потенціал сільського господарства залежить від географічного поширення та варіюється у кожному регіоні України. Тому, розробляючи механізм стимулювання розвитку біоенергетичного напряму, необхідно брати до увагу нерівномірність розподілу потенційних ресурсів. Визначено загальний енергетичний потенціал сільського господарства, показано його структуру. Також зроблено аналіз у розрізі областей та визначено економічну оцінку можливого використання наявного потенціалу.

Ключові слова:

біоенергетика, біомаса, енергетичний потенціал, відновлювальні енергетичні ресурси, сільське господарство

Посилання

  
 1. Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А, Жовмір М. М., Матвєєв Ю. Б., Дроздова О. І. Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні. Частина 1. Відходи сільського господарства та деревна біомаса. Промышленная теплотехника. 2010. Т. 32, № 6. С. 58-65.
 2. Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А., Кучерук П. П., Олійник Є. М. Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Аналітичні записки БАУ. 2014. № 9. С. 9-10.
 3. Дубровін В. О., Голуб Г. А., Драгнєв С. В., Гелетуха Г. Г., Железна Т. А. та ін. Методика узагальненої оцінки технічно-досяжного енергетичного потенціалу біомаси. Київ: Віолпринт, 2013. 25 с.
 4. Калетнік Г. М., Гончарук Т. В. Інноваційне забезпечення розвитку біопаливної галузі: світовий та вітчизняний досвід. Бізнес Інформ. 2013. № 9. С. 155-160. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_9_26
 5. Yakubiv V., Maksymiv Yu., Hryhoruk I., Popadynets N., Piatnychuk I. Development of Renewable Energy Sources in the Context of Energy Management. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2019. Vol. 6(3-4). Pp. 77-87. DOI: https://doi.org/10.15330/jpnu.6.3-4.77-87.
 6. Титко Р. Відновлювані джерела енергії (досвід Польщі для України): навч. посіб. Варшава: OWG, 2010. 530 с.
 7. Кудря С.О. та iн. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії України / Державний комітет України з енергозбереження, Інститут електродинаміки НАН України. К., 2010. 41 с. URL: http://www.intelcenter.com.ua/rus/library/atlas_alten_UA.htm
 8. Batidzirai B., Smeets E., Faaij A. Harmonising bioenergy resource potentials – methodological lessons from review of state of the art bioenergy potential assessments. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2012. Vol. 16(9). Pp. 6598-6630. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.09.002.
 9. Енергетичний баланс України за 2018 рік. Державна служба статистики України: сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua


Веб-майстер П. Попадюк