Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.01.172

Репозитарій ІРД НАНУ УДК [339.923:061.1]:332.146.2; JEL О31, R19, R58
Мельник М. І., Щеглюк С. Д., Лещух І. В., Яремчук Р. Є. Регіональна політика ЄС в контексті smart-спеціалізації: ефективність фінансування пріоритетних напрямів. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 172-183. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-19.
Літер.: 18

АвториМельник Мар'яна Іванівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: mar.melnyk@gmail.com, (032)270-70-53, (+38099)72-93-873

Сторінки:Щеглюк Світлана Дмитрівна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: shchehliuk.sv@gmail.com, lyana.happy@gmail.com, (032)297-39-15, (+38068)135-61-16

Сторінки:Лещух Ірина Володимирівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: ira_leschukh@ukr.net, ira_borsch@mail.ru, (+38096)751-33-89

Сторінки:Яремчук Роман Євгенович

молодший науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: wyhor29@gmail.com, wuhor@i.ua

Сторінки:

Анотація

Здійснено оцінювання ефективності фінансування заходів стимулювання регіональної політики зі структурних фондів ЄС та результативності фінансування пріоритетних напрямів національних і регіональних стратегій smart-спеціалізації протягом програмного періоду 2014-2020 рр. Емпірично перевірено та доведено чотири гіпотези щодо існування тісного взаємозв’язку між обсягами, напрямами інвестування та результатами їх використання. Встановлено диференціацію між країнами-членами ЄС як у розподілі, так і в ефективності застосування вкладених коштів, де найвищу ефективність демонстрували високорозвинені держави Європи. Окреслено закономірності щодо прогресу у результативності залучених інвестицій серед держав і регіонів Центрально-Східної Європи. Зроблено висновки про раціональність обраних пріоритетних напрямів стратегій smart-спеціалізації, високу їх конвергенційну здатність і спроможність формування транснаціональної співпраці, досягнення синергії для підвищення рівня конкурентоспроможності продукції та послуг у сфері охорони здоров’я, збереження довкілля, високотехнологічного аграрного виробництва.

Ключові слова:

регіональна політика, ЄС, стратегія smart-спеціалізації, пріоритети, оцінка ефективності

Посилання

  
 1. RIS3 – intervention logic. Online S3: Website. 2020. URL: https://www.onlines3.eu/phase-5-policy-mix/5-1-ris3-intervention-logic
 2. Визначення основних напрямів смарт-спеціалізації міста Києва. Заключний звіт. Київ, 2019. 313 с. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): сайт. URL: https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2019/10/22/Zvit_dosl.pdf
 3. Brzóska J., Pyka J. Rozwój ekosystemu innowacji w Regionie w perspektywie 2020 roku. Nowoczesność przemysłu i usług – nowe wyzwania / red. Pyka J. Katowice: TNOiK, 2012.
 4. Foray D. Understanding «Smart Specialistaion». The questions of R&D Specialistaion: Perspectives and Policy implications. Seville: Institute for Perspective Technological Studies Joint Research Centre, 2009. Pp. 14-26.
 5. Косенкова Т. В. Перспективи розвитку smart-спеціалізації у Харківській області. Соціальна економіка. 2017. Вип. 53(1). C. 76-80.
 6. Нова регіональна політика для нової України: аналітична доповідь / Жаліло Я. А., Жук В. І., Снігова О. Ю. та ін. К.: Інститут суспільно-економічних досліджень, 2017. 36 с.
 7. Федяєва М. С. «Розумна» спеціалізація як інструмент трансформації національної економіки (теоретичний аспект). Причорноморські економічні студії. 2018. № 26-1. С. 87-92.
 8. European Structural and Investment Funds. European Commission: Website. 14.01.2020. URL: https://cohesiondata.ec.europa.eu
 9. Smart Specialisation Platform. European Commission: Website. 16.01.2020. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu
 10. Database. Eurostat: Website. 16.01.2020. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 11. Agricultural factor income per annual work unit. Eurostat: Website. 2020. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_02_20
 12. News. European Parliament: Website. 13.04.2020. URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32112/parliament-backs-new-co2-emissions-limits-for-cars-and-vans
 13. Product and/or process innovative enterprises that received public funding for innovation activities by source of founding. Eurostat: Website. 2020. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis10_pub&lang=en
 14. Net external debt – annual data, % of GDP. Eurostat: Website. 2020. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tipsii20/default/bar?lang=en
 15. Life expectancy at birth. Eurostat: Website. 2020. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_03_10
 16. Standardised death rate due to tuberculosis, HIV and hepatitis. Eurostat: Website. 2020. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_03_41
 17. Share of people with good or very good perceived health. Eurostat: Website. 2020. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_03_20


Веб-майстер П. Попадюк