Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.02.017

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 352.075.1:338.244.47; JEL F02, O18, R10
Сірик З. О. Ефективність використання механізмів співробітництва територіальних громад в умовах децентралізації влади. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 17-32. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-2.
Літер.: 23

АвториСірик Зеновій Орестович

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри фундаментальних дисциплін, Львівський інститут Українського державного університету науки і технологій; доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Контакти: zsiryk62@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Проаналізовано нормативно-правові акти, спрямовані на підтримку співробітництва територіальних громад в умовах децентралізації влади. Визначено особливості співробітництва територіальних громад. Здійснено моніторинг статистичної інформації, на основі чого згруповано та охарактеризовано інформацію про стан співробітництва територіальних громад України за 2015-2019 рр. Зроблено висновки щодо такого співробітництва. Розглянуто механізми співробітництва територіальних громад. Висвітлено переваги та позитивні ефекти, які громади можуть отримати за умови якісного співробітництва. Визначено суть спільних проєктів. Побудовано концептуальну схему проєкту співробітництва територіальних громад. Запропоновано шляхи подолання проблем і заходи з активізації співробітництва територіальних громад.

Ключові слова:

децентралізація влади, територіальні громади, місцеве самоврядування, співробітництво, проєкти

Посилання

  
 1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
 2. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.2014 р. № 1508-VII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
 3. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 р. № 157-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19
 4. Васьківська К. В., Пелехатий А. О., Галімук Ю. О., Лозінська Л. Д. Співробітництво територіальних громад в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2019. № 8. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.8.1
 5. Возняк Г. В. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2016. 520 с.
 6. Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування: навчальний посібник для посадовців місцевих та регіональних органів влади та фахівців з розвитку місцевого самоврядування. Київ: ПРООН / МПВСР, 2007. 269 с.
 7. Жук П. В., Сірик З. О. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017. № 2. С. 16-22.
 8. Кравців В., Сторонянська І., Жук П. Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності. Економіка України. 2017. № 1. С. 41-51.
 9. Олексюк Г. В., Лисяк Н. М., Попадинець Н. М. Концептуально-структурні моделі ендогенного потенціалу об’єднаних територіальних громад як передумова підвищення їх конкурентоспроможності. Економіка України. 2019. № 3. С. 52-69.
 10. Пухир С. Т. Фінансові механізми реалізації державної регіональної політики: сучасний стан та пріоритети вдосконалення: монографія. Київ: Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», 2017. 374 с.
 11. Сторонянська І. З. Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь. Львів: ІРД НАНУ, 2018.144 с.
 12. Співробітництво територіальних громад (міжмуніципальне співробітництво – ММС): навчально-практичний посібник / заг. ред.: В. В. Толкованов, Т. В. Журавель. Київ, 2016. 154 с.
 13. Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 07.07.2011 р. № 3613-VI. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1559-17
 14. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VI. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
 15. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
 16. Про індустріальні парки: Закон України від 21.06.2012 р. № 5018-VI. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17
 17. Врублевський О. С. Співробітництво територіальних громад. Видання друге. К.: ТОВ «Видавництво «ЮСТОН», 2018. 56 с.
 18. Міжмуніципальне співробітництво: навч. посіб. / уклад.: В. Вакуленко, О. Ігнатенко, Г. Борщ, О. Курт, Ф. Тедік, Т. Журавель. К.: Фенікс. 2012. 392 с.
 19. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 січня 2020 року. Децентралізація: сайт: URL: decentralization.gov.ua
 20. Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад. Міністерство розвитку громад та територій України: сайт. 2020. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr
 21. Бухтіярова М., Софій О., Крат М., Баранецький Т. Програма підтримки співробітництва громад: аналітична записка. URL: http://dialog.lviv.ua/wp-content/uploads/2018/11/Analitichna-zapiska. –SHablon.pdf
 22. Сірик З. О. Проблеми та можливості співробітництва територіальних громад України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 102-107.
 23. Борщ Г. А., Вакуленко В. М., Гринчук Н. М., Дехтяренко Ю. Ф., Ігнатенко О. С., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф., Юзефович В. В. Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг: навч. посіб. К., 2017. 107 с.


Веб-майстер П. Попадюк