Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.02.094

Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.439:338.434]:330.322; JEL Q14, Q18
Прунцева Г. О. Аналіз впливу інвестиційних ресурсів на стан продовольчої безпеки. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 94-101. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-8.
Літер.: 8

АвториПрунцева Гелена Олександрівна

кандидат економічних наук

докторант відділу кредитування, страхування та фінансів підприємств Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»; директор ТОВ “Центрафарм” (м. Київ); керівник ГО «Інституціональні реформи»

Контакти: gelena2020@ukr.net, -pgelena@mail.ru

Сторінки:

Анотація

Проаналізовано вплив інвестування на стан продовольчої безпеки. Визначено наявність тісного взаємозв’язку між іноземними інвестиціями та обсягом виробництва сільськогосподарської продукції та встановлено відсутність залежності результатів аграрного виробництва від державного фінансування. Виокремлено позитивні аспекти залучення прямих іноземних інвестицій. Розраховано та побудовано модель багатовимірної регресії. Проведено тестування на наявність автокореляції залишків Дарбіна-Уотсона та гетероскедастичності ARCH, за результатами якого встановлено відсутність автокореляції та гетероскедастичності, що говорить про високу якість отриманої моделі. Запропоновано удосконалення інвестиційної інфраструктури, що має сприяти збільшенню обсягів надходження прямих іноземних інвестицій до аграрної галузі та вдосконаленню існуючих механізмів держпідтримки сільгосппідприємств, які мають забезпечити вільний доступ малих і середніх агровиробників до існуючих програм.

Ключові слова:

інвестиції, продовольча безпека, виробництво продукції, фінансування, інвестиційні ресурси

Посилання

    
  1. Dankova R. Investing in food security and agriculture: the changing landscape. The Broker: Website. 2016. URL: https://www.thebrokeronline.eu/investing-in-food-security-and-agriculture-the-changing-landscape
  2. Darby Sh., Zhan J., Speller W., Mirza H. How international investments in agriculture shape food security. International Food Policy Research Institute: Website. 2018. DOI: https://doi.org/10.2499/p15738coll2.133419
  3. Афонина В. Е. Продовольственная безопасность и инвестиции в контексте вызовов современности. Науковедение. 2014. Вып. 4(23). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prodovolstvennaya-bezopasnost-i-investitsii-v-kontekste-vyzovov-sovremennosti/viewer
  4. Мезенцева Н. І., Мороз І. М. Інвестиційна діяльність в агропродовольчому виробництві України: регіональні аспекти: монографія. К.: Обрії, 2011. 163 с.
  5. Маркевич К. Л. Позиціонування прямих іноземних інвестицій у системі економічної безпеки України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. № 3. С. 91-104.
  6. Копнова Е. Д., Родионова Л. А. Моделирование влияния иностранных инвестиций на продовольственную безопасность на основе моделей панельной коинтеграции. Бизнес-информатика. 2017. № 3(41). С. 20-29. DOI: https://doi.org/10.17323/1998-0663.2017.3.20.29
  7. Edwards Ch. Agricultures subcidies. Downsizing the Federal Government: Website. 2018. URL: https://www.downsizinggovernment.org/agriculture/subsidies
  8. Патика Н. І. Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 26-31.


Веб-майстер П. Попадюк