Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   Журнал Регіональна економіка -- re2020.02.102

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.341.1:005.311.2; JEL F29, O30, O31
Шульц С. Л., Луцків О. М. Детермінанти суспільно-економічних трансформацій технологічних укладів: теоретичні та методичні аспекти. Регіональна економіка. 2020. №2(96). С. 102-111. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-2-9.
Літер.: 15

АвториШульц Світлана Леонідівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: swetshul@i.ua, (032)270-70-89, (+38097)253-66-22

Сторінки:Луцків Олена Миколаївна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: lutolen@i.ua, (032)270-7089

Сторінки:

Анотація

Основна увага зосереджена на вивченні сутності та основних детермінант суспільно-економічних трансформацій технологічних укладів. Досліджено особливості суспільних трансформацій країн-членів ЄС та України за індексом трансформації Бертельсмана. Розраховано динаміку зміни індексу трансформації. Розглянуто концептуальні підходи до визначення сутності технологічного укладу, проаналізовано етапи їх життєвого циклу. Особлива увага приділяється дослідженню чинників, що впливають на зародження і поширення технологічних укладів і на процеси їх зміни в економіці різних країн. Охарактеризовано специфіку структури економіки та особливості інноваційного розвитку у межах технологічних укладів. Виявлено основні тенденції, що визначають процес технологічного розвитку світової економіки. Представлено особливості формування та переходу світової економіки до VI та VIІ технологічних укладів і зазначено основні сфери їх реалізації. Проаналізовано та узагальнено сучасний стан розвитку світової економіки в умовах реалізації постіндустріальних технологічних укладів.

Ключові слова:

технологічний уклад, технологічний розвиток, структурні зміни, трансформаційний індекс, інноваційні технології, економічний розвиток, модернізація

Посилання

  
 1. Transformation Index of the Bertelsmann Stiftung 2016. Bertelsmann Stiftung. Pp. 4-5. BTI: Website. 2018. URL: https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Zusaetzliche_Downloads/Codebook_BTI_2018.pdf
 2. Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар, 1993. 310 с.
 3. Dosi G. Technological Paradigms and Technological Trajectories: A Suggested Interpretation of the Determinants and Directions of Technical Change. Research Policy. 1982. Vol. 11(3). Pp. 147-162. DOI: https://doi.org/10.1016/0048-7333(82)90016-6
 4. Кун Т. Структура наукових революцій. К.: Port-Royal, 2001. 228 с.
 5. Perez C. Technological revolutions and techno-economic paradigms. Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics. 2009. Vol. 20.
 6. Hanusch H., Pyka A., Perez C. Finance and technical change: A long-term view. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development. 2011. Vol. 1. Pp. 10-35.
 7. Roco M., Bainbridge W. Converging Technologies for Improving Human Performance. Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science. Dordrecht, 2003. 468 p. URL: https://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_report.pdf
 8. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологической революции. М.: ACT, ЛЮКС, 2004. 349 с.
 9. Crampton P. Innovation and market design. Innovation Policy and the Economy. 2009. Vol. 9(1). Pp. 113-137. DOI: https://doi.org/10.1086/592423
 10. Бабич Т. О. Економічні детермінанти зміни технологічних укладів. Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. 2015. Вип. 126. Ч. 1. С. 167-181.
 11. Федулова Л. І. Сьомий технологічний уклад: міфи, реальність та перспективи. Економічна теорія та право: зб. наук. пр. 2012. № 1(8). С. 7-17.
 12. Eurostast: Website. 2020. URL: https://ec.europa.eu/eurostat
 13. Сергеев А. ЦЕРН – Европейский центр ядерних исследований. Элементы: сайт. 2006. URL: https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430082/TsERN_Evropeyskiy_tsentr_yadernykh_issledovaniy
 14. Журавлев А. Цифровая трансформация-2019: основные факты и тренды. itWeek: сайт. URL: http:www.itweek.ru › digitalization › article › detail
 15. Основи когнітивної економіки: монографія / ред.: О. Ю. Чубуков, В. Я. Рубан. К.: Стилос, 2011. 180 с.


Веб-майстер П. Попадюк